ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,683,821

THÔNG BÁO

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TTTên mụcNgày tổ chức
1HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CÔNG TRÌNH XANH - LẦN THỨ 5 (ATiGB 2019)
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật - Đại học Đà Nẵng
15/11/2019
2HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA CITA 2019
Đơn vị tổ chức: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
27/09/2019
3Hội thảo RIVF 2019
Đơn vị tổ chức: Đại học Đà Nẵng
20/03/2019
4Hội thảo quốc tế về công nghệ tiên tiến lần thứ 17
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
13/11/2018
5Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh - lần thứ 4”
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
09/11/2018
6Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 7 (CITA 2018): “Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực”
Đơn vị tổ chức: Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng
28/09/2018

TẠP CHÍ MỚI ĐĂNG | Vol. 18, No. 5.2, 2020

Tác giả: Hồ Văn Quân
Mã số: JST-UD2019-181 | Trang: 1-5 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Việt
Mã số: JST-UD2019-200 | Trang: 6-10 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Tác giả: Nguyễn Xuân Bảo, Nguyễn Văn Chương, Trương Thị Hoa
Mã số: JST-UD2019-193 | Trang: 11-15 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Tác giả: Duy-Hai Vo, Khanh-Dung Tran Thi, Nhat-Long Phan
Mã số: JST-UD2019-183E | Trang: 16-19 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Tác giả: Nguyễn Hồng Việt Phương, Nguyễn Bình Nam
Mã số: JST-UD2019-196 | Trang: 20-24 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Mã số: JST-UD2019-195 | Trang: 25-28 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Tác giả: Ngô Thị Mỵ
Mã số: JST-UD2019-180 | Trang: 29-33 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Tác giả: Nguyễn Thái Dương
Mã số: JST-UD2019-188 | Trang: 34-38 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Bình Nam, Trương Đình Minh Đức, Đào Hữu Đan, Lê Quốc Cường
Mã số: JST-UD2019-199 | Trang: 39-44 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Tác giả: Dương Minh Quân, Đinh Thành Việt, Lê Tuân, Hoàng Dũng, Võ Văn Phương, Mã Phước Khánh
Mã số: JST-UD2019-191 | Trang: 45-50 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Tác giả: Thuy-Linh Le, Duc Sy Nguyen, Le Nhat Hoang Tran, Vy-Tang Thi Khanh
Mã số: JST-UD2019-186E | Trang: 51-54 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Tác giả: Phan Thành Huấn
Mã số: JST-UD2019-197 | Trang: 55-60 của Vol. 18, No. 5.2, 2020 | Tóm tắt
Tìm thấy: 12 bài  


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,683,821