ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,700,186

THỐNG KÊ BÀI BÁO THEO TÁC GIẢ

TTTác giảĐơn vịSố bài
1CITA 2015 Trường CĐ CNTT112
2Hội thảo KHQG ATiGB 2017 Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng108
3Hội nghị KH ATiGB 2016 Đại học Đà Nẵng - Trường Cao đẳng Công nghệ77
4Hội nghị khoa học Công trình Xanh Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng61
5Hội thảo Trường Cao đẳng Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng50
6Tác giả ở ngoài ĐHĐN Ngoài ĐHĐN50
7PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng36
8PGS.TS. Đinh Thành Việt Đại học Đà Nẵng34
9Hội thảo Cán bộ trẻ ĐHQG-ĐHV 2016 Đại học Đà năng34
10PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng30
11GS.TS. Lê Kim Hùng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng28
12PGS.TS. Lưu Quý Khương Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng25
13Hội thảo Trường Đại học Bách Khoa 2014 Đại học Bách Khoa24
14TS. Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh Khoa CN Nhiệt ĐIện Lạnh22
15Hội thảo Khoa Công nghệ Thông tin - ĐHBK Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng21
16PGS.TS. Trương Hoài Chính Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng21
17Hội thảo Atcesd 2017 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng20
18PGS.TS. Võ Văn Minh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng20
19Hội thảo Trường Đại học Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng19
20PGS.TS. Đoàn Quang Vinh Đại học Đà Nẵng19
21ThS. phaylom Lào17
22PGS.TS. Trần Văn Quang Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng16
23PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng16
24PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng15
25PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng15
26ThS. Đoạn Chí Cường Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng15
27PGS.TS. Giang Thị Kim Liên Đại học Đà Nẵng14
28PGS.TS. Lưu Đức Bình Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng14
29PGS.TS. Võ Trung Hùng Đại học Đà Nẵng14
30PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Đại học Đà Nẵng13
31PGS.TS. Lê Tiến Dũng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng13
32TS. Hồ Trần Anh Ngọc Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng13
33Hội thảo RUNSUD 2016 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng13
34TS. Lê Phước Cường Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng13
35PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm12
36GS.TS. Đào Hùng Cường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng12
37PGS.TS. Lê Văn Sơn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng12
38PGS.TS. Lê Minh Đức Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng12
39HTKH Hệ thống thông tin - Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 12
40PGS.TS. Phan Cao Thọ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng11
41PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng11
42PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng11
43PGS.TS. Phan Văn Hòa Đại học Đà Nẵng11
44TS. Phan Như Thúc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng11
45Nguyễn Ngọc Nhật Minh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nãng11
Tìm thấy: 1291 tác giả   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,700,186