ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912

Thể lệ gửi bài

1.      Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng đăng những công trình mới, có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa công bố hay bị từ chối công bố ở bất kỳ tạp chí nào.

2.      Mỗi bài không quá 6 trang, được định dạng thống nhất: Font chữ UNICODE, cỡ chữ 10, trên khổ giấy 190mm x 265mm kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 1cm, lề dưới 1cm, lề trái 1cm, lề phải: 1cm. Cách dòng: single, cách đoạn: 3pt. Phần nội dung của bài báo được chia thành 2 cột, khoảng cách giữa 2 cột là 0,5 cm.

3.       Bài báo khoa học phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:
3.1.    Tóm tắt (Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải phản ánh được đầy đủ các kết quả và ý mới cơ bản của bài viết, không quá 200 từ; dưới mục tóm tắt tiếng Việt có “Từ khóa”, dưới mục tóm tắt tiếng Anh có “Keywords” tối thiểu 5 từ hoặc cụm từ).
3.2.    Đặt vấn đề/giới thiệu (Tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề).
3.3.    Giải quyết vấn đề (Phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã thực hiện).
3.4.    Kết quả nghiên cứu và Bình luận.
3.5.    Kết luận.
3.6.    Tài liệu tham khảo.

4.       Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu được trích dẫn và sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài báo.
4.1.   Trích dẫn tài liệu tham khảo: Theo kiểu trích dẫn của tổ chức Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Trong kiểu trích dẫn IEEE, các tài liệu tham khảo được đánh số và trình bày theo thứ tự xuất hiện trong bài báo. Khi tham chiếu đến các tài liệu tham khảo trong bài báo, đặt các số của tham khảo này trong ngoặc vuông. Ví dụ: [1], [2].
4.2.    Trình bày tài liệu tham khảo
   -      Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo:
          Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm xuất bản.
   -      Đối với các tài liệu là bài báo:
          Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập(số), Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số trang (từ trang-đến trang).
   -      Đối với các tài liệu là website:
          Tên tác giả, “Tên tài liệu”, Tên website, Năm đăng, [Online] Địa chỉ website, Ngày truy cập.

5.       Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng theo mẫu quy định của Tạp chí, hình vẽ rõ nét, đúng quy cách.

6.       Tạp chí chỉ nhận bài theo hình thức trực tuyến (online).

7.       Có thể sử dụng Mẫu định dạng này khi viết bài.

8.       Thư từ gửi theo địa chỉ:
          Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,
          41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng,
          ĐT: 0236.3 817 788, Fax: 0236.3 823 683
          E-mail: jst-ud@udn.vn, http://jst.udn.vn
 

Phụ trách phần tiếng Anh:
Phan Thị Bé
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Vi tính:
Trương Bách Tuệ
Huỳnh Thị Tâm Thương
Trình bày bìa:
La Thanh Hiền
 
Giấy phép Hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT ngày 25.11.2002
Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 1487/GP-BTTTT ngày 15.9.2011
Giấy phép hoạt động báo chí in số 07/GP-BTTTT ngày 07.01.2016
In tại Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng, 420 Lê Duẩn, Tp.Đà Nẵng.


 

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912