ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912

THÔNG BÁO

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TTTên mụcNgày tổ chức
1Hội thảo khoa học quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 9 (CITA 2020)
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
27/11/2020
2Hội thảo khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD 2020"
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
12/11/2020
3Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính và Ngân hàng (DCFB 2020) với chủ đề “Hệ thống Tài chính - Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ”
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
17/07/2020
4HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CÔNG TRÌNH XANH - LẦN THỨ 5 (ATiGB 2019)
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật - Đại học Đà Nẵng
15/11/2019
5HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA CITA 2019
Đơn vị tổ chức: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
27/09/2019
6Hội thảo RIVF 2019
Đơn vị tổ chức: Đại học Đà Nẵng
20/03/2019
7Hội thảo quốc tế về công nghệ tiên tiến lần thứ 17
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
13/11/2018

TẠP CHÍ MỚI ĐĂNG | Vol. 19, No. 1, 2021

Mã số: JST-UD2020-172 | Trang: 1-7 của Vol. 19, No. 1, 2021 | Tóm tắt
Tác giả: Đoàn Thị Ngọc Cảnh, Lê Dân, Võ Ngọc Dương*
Mã số: JST-UD2020-195 | Trang: 8-13 của Vol. 19, No. 1, 2021 | Tóm tắt
Mã số: JST-UD2021-003 | Trang: 14-18 của Vol. 19, No. 1, 2021 | Tóm tắt
Tác giả: Nguyễn Quang Bình*, Nguyễn Công Phong, VŨ HUY CÔNG, Võ Ngọc Dương
Mã số: JST-UD2020-136 | Trang: 19-23 của Vol. 19, No. 1, 2021 | Tóm tắt
Tác giả: Nguyễn Văn Điền, Mai Xuân Hùng, Đào Thị Vân Khánh, Võ Văn Huy, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Quang Như Quỳnh, Nguyễn Tấn Hưng*
Mã số: JST-UD2020-188 | Trang: 24-29 của Vol. 19, No. 1, 2021 | Tóm tắt
Tác giả: Nguyễn Hoàng Vũ*, Trần Quốc Cường, Trần Thanh Phong
Mã số: JST-UD2020-177 | Trang: 30-35 của Vol. 19, No. 1, 2021 | Tóm tắt
Mã số: JST-UD2020-189 | Trang: 36-40 của Vol. 19, No. 1, 2021 | Tóm tắt
Tác giả: Nguyễn Minh Hòa*, Nguyễn Thanh Tần, Dương Minh Hùng, Nghi Vĩnh Khanh
Mã số: JST-UD2020-126 | Trang: 41-46 của Vol. 19, No. 1, 2021 | Tóm tắt
Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp
Mã số: JST-UD2020-183T | Trang: 47-51 của Vol. 19, No. 1, 2021 | Tóm tắt
Tác giả: Vũ Thị Duyên, Ngô Thị Mỹ Bình, Đoàn Văn Dương, Hoàng Thị Thùy Trang, Đinh Văn Tạc, Trịnh Ngọc Đạt, Lê Vũ Trường Sơn, Võ Thắng Nguyên*
Mã số: JST-UD2020-187 | Trang: 52-57 của Vol. 19, No. 1, 2021 | Tóm tắt
Tìm thấy: 10 bài  


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912