ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,700,184

THÔNG BÁO

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TTTên mụcNgày tổ chức
1Hội thảo RIVF 2019
Đơn vị tổ chức: Đại học Đà Nẵng
20/03/2019
2Hội thảo quốc tế về công nghệ tiên tiến lần thứ 17
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
13/11/2018
3Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh - lần thứ 4”
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
09/11/2018
4Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 7 (CITA 2018): “Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực”
Đơn vị tổ chức: Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng
28/09/2018

TẠP CHÍ MỚI ĐĂNG | 11(132).2018, Quyển 1

Tác giả: Trương Hoài Chính*, Cao Thanh Vũ
Mã số: B2018-094 | Trang: 1-5 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Tác giả: Chu Tiến Dũng, Võ Nguyễn Quốc Bảo*
Mã số: B2018-274 | Trang: 6-11 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Mã số: JST-UD2018-295 | Trang: 12-17 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Tác giả: Vũ Hoàng Giang*
Mã số: B2018-091 | Trang: 18-21 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Mã số: JST-UD2018-326 | Trang: 22-25 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Mã số: JST-UD2018-337 | Trang: 26-30 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Tác giả: Huỳnh Công Hoài*, Lieou Kiến Chính, Lê Đức Vĩnh
Mã số: B2018-215 | Trang: 31-35 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Tác giả: Lê Xuân Hoàng, Lê Hoài Nam*
Mã số: B2018-270 | Trang: 36-40 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Tác giả: Trần Đức Học, Phạm Anh Đức*, Nguyễn Đăng Trình, Huỳnh Ngọc Huệ
Mã số: JST-UD2018-315 | Trang: 41-44 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Tác giả: Trần Văn Huy*, Nguyễn Văn Ngôn, Lê Thanh Phong, Phạm Trường Hiếu
Mã số: B2018-210 | Trang: 45-49 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Mã số: B2018-214 | Trang: 50-53 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Tác giả: Đỗ Hoàng Ngân Mi*, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Phùng Quang
Mã số: B2018-173 | Trang: 54-58 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Mã số: B2018-262 | Trang: 59-63 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Tác giả: Nguyễn Quang Ninh, Võ Thanh Hải, Lê Đình Dương*
Mã số: JST-UD2018-319 | Trang: 64-67 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Tác giả: Lê Xuân Sanh*
Mã số: B2018-198 | Trang: 68-72 của 11(132).2018, Quyển 1 | Tóm tắt | PDF
Tìm thấy: 19 bài   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,700,184