ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912

JST-UD thông báo một số điều chỉnh về qui định tiếp nhận, xử lý và đăng bài kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (JST-UD) xin thông báo một số điều chỉnh về qui định tiếp nhận, xử lý và đăng bài kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 như sau:

1.    Thể lệ gửi bài

·         Tạp chí chỉ tiếp nhận bài gửi online vào hệ thống quản lý của JST-UD

·         Bài báo khoa học chuẩn không quá 6 trang, hai cột, kiểu chữ Times new roman, cỡ chữ 10, có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong khoảng từ 150-200 từ, có từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh (từ 3- 5 từ hoặc cụm từ).

·         Tham khảo định dạng chuẩn bài báo tại trang web của JST-UD

2.    Quy trình xử lý

·         Quy trình xử lý bài báo gửi đăng gồm các bước cơ bản sau đây và thực hiện trực tuyến (online):

·         Bước 1: Ban Biên tập nhận bài viết trực tuyến từ tác giả, tiến hành kiểm tra sự trùng lắp (nếu có), kiểm tra hình thức, định dạng của bài viết theo qui định và gửi thư điện tử thông báo đến tác giả về việc tiếp nhận hoặc từ chối bài viết (có nêu lý do).

·         Bước 2: Bài báo đạt yêu cầu ở bước 1 sẽ được Ban Biên tập chuyển đến Ủy viên Hội đồng Biên tập (cùng chuyên ngành với bài báo) kiểm tra sơ bộ về nội dung. Nếu đồng ý tiếp nhận sẽ chuyển sang bước 3, nếu không gửi thông báo trả lại bài báo cho tác giả.

·         Bước 3: Ban biên tập gửi email thông báo nộp kinh phí bài báo. Sau khi bài báo đã nộp kinh phí, Ban Biên tập chuyển đến Trưởng ban Biên tập để mời 2 người phản biện cho bài viết.

·         Bước 4: Ban biên tập thông báo bằng thư điện tử địa chỉ truy cập bài viết, thời gian phản biện bài viết đến các phản biện bài báo.

·         Bước 5: Ban Biên tập nhận kết quả phản biện và chuyển đến tác giả để chỉnh sửa theo ý kiến của các phản biện hoặc bảo lưu ý kiến và gửi giải trình về tất cả những ý kiến mà các phản biện nêu (những chỉnh sửa và bảo lưu) đến Ban Biên tập; quá trình này có thể lặp lại nhiều lần đến khi có sự thống nhất, đồng ý của 2 phản biện.

·         Bước 6: Khi bài báo đã được phản biện và đồng ý cho đăng, Ban Biên tập tiến hành kiểm tra sự trùng lắp (nếu có) và gửi thông tin kết quả đến Tổng Biên tập xem xét quyết định chấp nhận đăng hay không. Nếu chấp nhận cho đăng sẽ sang bước 7, nếu không chấp nhận cho đăng Ban biên tập gửi thông báo đến tác giả và nêu lý do cụ thể.

·         Bước 7. Tiến hành kiểm tra tiếng Anh: tiêu đề và tóm tắt đối với bài báo tiếng Việt; toàn bộ bài đối với bài báo tiếng Anh.

·         Bước 8: Ban Biên tập biên tập tiến hành format và biên tập lại bài viết. Trong quá trình biên tập, Ban Biên tập có thể liên hệ tác giả yêu cầu chỉnh sửa lại hình thức hình vẽ, bảng biểu… (nếu cần) và trình Tổng Biên tập quyết định cuối cùng.

·         Bước 9: Bài viết được Tổng Biên tập duyệt in sẽ được chuyển lên website ở dạng bài báo được chấp nhận, chờ xuất bản. Trước khi in ấn và công bố lên website, Ban biên tập sẽ gửi thông tin nội dung bài báo đến tác giả kiểm tra lần cuối.

·         Bước 10: In ấn, phát hành và công bố trên website của Tạp chí.

3.   Công bố bài báo trên cơ sở dữ liệu quốc tế

            Những bài báo viết bằng tiếng Anh, sau khi được chấp nhận cho đăng trên JST-UD sẽ được đăng ký vào cơ sở dữ liệu DOI quốc tế. Thủ tục đăng ký và chi phí do JST-UD chi trả.

4.    Lệ phí nộp bài

-          Tác giả nộp lệ phí sau khi bài báo được thông qua kiểm duyệt bước đầu để mời phản biện. Nếu tác giả có yêu cầu rút lại bài sau khi Ban biên tập đã gửi bài báo cho phản biện thì sẽ không được hoàn trả lệ phí gửi bài.

-          Tác giả là cán bộ, sinh viên thuộc ĐHĐN, có email đăng ký và tài khoản Google Scholar với tên miền udn.vn nộp lệ phí 700.000 đồng/bài. Các tác giả không thuộc diện này nộp lệ phí 1.000.000 đồng/bài. Lệ phí này đối với một bài báo có độ dài chuẩn 6 trang. Kể từ trang thứ 7 trở đi, lệ phí tăng thêm 200.000 đồng/trang.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912