ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,684,017
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH CỦA HÀN QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
TOURISM DEVELOPMENT POLICIES OF KOREA AND LESSONS FOR VIETNAM
 Tác giả: Trần Quốc Trung*, Huỳnh Hải Yến
Đăng tại: Vol. 17, No. 2, 2019; Trang: 5-9
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong những năm qua, chính phủ Hàn Quốc đã theo dõi chặt chẽ, không ngừng đổi mới các chính sách tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành du lịch. Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch và chính sách quảng bá du lịch được thực hiện với sự tham gia nhiệt tình của doanh nghiệp du lịch đã đưa Hàn Quốc đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á. Với sự phong phú về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn, Việt Nam là một quốc gia có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Việt Nam có thể học hỏi chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch và chính sách quảng bá, xúc tiến du lịch để áp dụng một cách hiệu quả cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: chính sách; du lịch; Hàn Quốc; bài học; Việt Nam
Abstract:
In recent years, the Korean government has continuously supervised and innovated policies supporting and developing its tourism industry. Both tourism product development policy and tourism promotion policyhave been implemented with enthusiastic participation of tourism enterprises,and these polices have made Korea become one of the most attractive destinations in Asia. With a diverse system of natural and cutural tourism resources, Vietnam has several advantages and potential opportunities for tourism development. Therefore, Vietnam should learn lessons from tourism product development policy and tourism promotion policy of Korea to effectively apply them to the process of developing Vietnames tourism in the future.
Key words: policy; tourism; Korea; lesson; Vietnam
Tài liệu tham khảo:
[1] Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Báo cáo chuyên đề: Du lịch Việt
[2] Nam, thực trạng và giải pháp phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
[3] Hoàng Văn Hoan, Để du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2003.
[4] Hiệp hội Du lịch Hàn Quốc, www.koreatravel.or.kr.
[5] Hiệp hội Khách sạn Hàn Quốc, www.hotelskorea.or.kr.
[6] Hiệp hội Đại lý du lịch Hàn Quốc, www.kata.or.kr.
[7] Hiệp hội Quản lý khu lưu trú tích hợp – nghỉ dưỡng Hàn Quốc, www.condo.or.kr.
[8] Hiệp hội Công viên giải trí và khu danh lam thắng cảnh Hàn Quốc, www.kaapa.or.kr.
[9] Hiệp hội Nhà tổ chức hội nghị chuyên nghiệp Hàn Quốc, www.kapco.or.kr.
[10] Invest Korea Organization, Tourism and Leisure 2015, www.investkorea.org, 2015.
[11] Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 2743/QĐ – TTg, 2011, Quyết định Phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội, 2011.
[12] Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 92/ NQ-CP, 2014, Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kì mới, ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2014, Hà Nội, 2014.
[13] Tổng cục Du lịch, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, Hà Nội, 2012.
[14] United Nation World Tourism Organization – UNWTO, Tourism Highlights 2016, www.unwto.org, 2016.
[15] United Nation World Tourism Organization – UNWTO, Tourism 2016 Vision, www.unwto.org, 2016.
[16] United Nation World Tourism Organization – UNWTO, Case Studies of Traditional Cultural Accommodations in the Republic of Korea, Japan and China, www.unwto.org, 2016.
[17] World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, www.weforum.org, 2016.
[18] World Economic Forum, Korea Travel & Tourism Competitiveness Index, www.weforum.org, 2017.
[19] World Economic Forum, Vietnam Travel & Tourism Competitiveness Index, www.weforum.org, 2017.
World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic Impact 2015 South Korea, www.wttc.org, 2015.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,684,017