ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,684,405
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC NÔNG SẢN CHỦ LỰC TỈNH KON TUM
COMPETITIVENESS OF MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS IN KON TUM PROVINCE
 Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc*, Lê Thị Hồng Nghĩa
Đăng tại: Vol. 17, No. 2, 2019; Trang: 10-14
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài viết tập trung đánh giá năng lực cạnh tranh của các nông sản chủ lực tỉnh Kon Tum. Nghiên cứu sử dụng mô hình kim cương của Micheal Porter được điều chỉnh thành các nhân tố bởi OECD, kết hợp với cách đánh giá ma trận hình ảnh cạnh tranh. Cỡ mẫu 50 quan sát/ một loại nông sản. Đối tượng tham gia gồm các cán bộ quản lý của doanh nghiệp chế biến, trung tâm phát triển nông nghiệp, Sở nông nghiệp và phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Kon Tum, hợp tác xã…Kết quả cho thấy, nông sản Kon Tum có năng lực cạnh tranh thấp gồm lúa, ngô, mía, cao su, cà phê; có năng lực cạnh tranh trung bình gồm sắn, rau hoa xứ lạnh, dược liệu. Với những nông sản có năng lực cạnh tranh khá tốt sẽ là cơ sở để phát triển thành nông sản chủ lực có lợi thế cho địa phương.
Từ khóa: năng lực cạnh tranh; nông sản; chủ lực; Kon Tum; mô hình kim cương
Abstract:
The articles focuses on evaluating the competitiveness of Kon Tum’s main agricultural products. The research uses Michael Porter’s Diamond Model and adapts it into OECD elements combined with a competitive image-scoring matrix. Sample size has 50 observations per agricultural product. Participants include management staff of processing enterprises, Center for Agricultural Development, Department of Agriculture and Rural Development of Kon Tum province,and local Co-operatives. The results show that rice, maize, sugarcane, rubber, coffee have low competitiveness; cassava, cold vegetables, medicinal plants have average competitiveness. Agricultural products with strong competitiveness will be the basis for being developed into major agricultural products that have advantages for the province.
Key words: competitiveness; agricultural products; main; Kon Tum; Diamond model
Tài liệu tham khảo:
[1] Vũ Thành Tự Anh (2011), “Định nghĩa năng lực cạnh tranh và nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh” Phát triển vùng và địa phương, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.
[2] Nguyễn Thị Liên Diệp (2013), Chiến lược, chính sách và kinh doanh, Nhà xuất bản Hồng Đức.
[3] Nguyễn Hồng Gấm (2013), Xác định sản phẩm chủ lực và phát triển sản phẩm chủ lực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, luận án tiến sĩ trường đại học Kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh.
[4] Niêm giám thống kê tỉnh Kon Tum, Cục thống kê tỉnh Kon Tum năm 2018
[5] Niêm giám thống kê Việt Nam, Tổng cục thống kê năm 2017.
[6] UBND tỉnh Kon Tum, Đề án Xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,684,405