ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,484
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẠNG VÔ TUYẾN GIỮA CÁC NHÀ MẠNG DI ĐỘNG THEO TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
RESEARCHING AND BUILDING A SOFTWARE TO BENCHMARK RADIO NETWORK QUALITIES AMONG MOBILE OPERATORS BASED ON GEOGRAPHIC LOCATION
 Tác giả: Phạm Quốc Cường*, Tăng Tấn Chiến
Đăng tại: Vol. 17, No. 5, 2019; Trang: 30-34
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Đo kiểm Drive Test là một trong những kỹ thuật để đánh giá chất lượng mạng vô tuyến 2G, 3G và 4G tại hầu hết các nhà mạng di động trên thế giới nói chung. Chất lượng mạng thể hiện qua các thông số vùng phủ như RxLev/RxQual (2G), RSCP/EcNo (3G), RSRP/RSRQ (4G), điểm chất lượng dịch vụ thoại MOS và tốc độ truyền tải dữ liệu đường lên/đường xuống theo tọa độ địa lý được lấy mẫu. Ở Việt Nam, hiện tại ba nhà mạng chiếm thị phần lớn nhất với 95% tổng số thuê bao di động nên việc so sánh đánh giá chất lượng giữa các nhà mạng dựa trên dữ liệu đo kiểm là điều cần thiết để có bức tranh tổng thể về chất lượng dịch vụ QoS tại từng khu vực khác nhau để xây dựng chiến lược phát triển mạng hợp lý. Trong bài báo này, chúng tôi thực hiện nghiên cứu và xây dựng phần mềm thực hiện so sánh và xếp hạng chất lượng dịch vụ giữa các nhà mạng theo khu vực địa lý dựa trên dữ liệu đo kiểm Drive Test định kỳ bằng ngôn ngữ lập trình C++/MFC.
Từ khóa: Drive Test; Chất lượng mạng vô tuyến; Tọa độ địa lý; So sánh đánh giá; Chất lượng dịch vụ.
Abstract:
In general, Driving Test is one of techniques to assess qualities of 2G, 3G and 4G radio network in the most mobile operator in the world. Radio network qualities are reflected in terms of coverage parameters such as RxLev/RxQual (2G), RSCP/EcNo (3G), RSRP/RSRQ (4G), Mean Opinion Score (MOS) of voice services and uplink/downlink data rates based on sampled geolocation. Currenlty, there are three largest telecom operators in Vietnam – accounting for 95 percent of the country’s total market share of mobile phone subscribers, so benchmarking KPIs of radio network among these operators is neccessary in order to have an overview picture about QoS of services based on geolocation to develop their technical strategies. In this paper, we research and build a software based C++/MFC programming language which evaluates and benchmarks the QoS among mobile operators via periodic Drive Test data.
Key words: Drive Test; Radio network qualities; Geographic location; Benchmarking; Quality of Services.
Tài liệu tham khảo:
[1] Tito Yuwono, Fitrah Ferdiyanto, “RF measument and analysis of 2G GSM network performance case study: Yogyakarta Indonesia”, 2015 IEEE 3rd International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications (ICSIMA), 2015.
[2] Jelena Sokic, Marija Vucicevic, Mladen Koprivica, Aleksanda Neskovic, “Comparative analysis of UMTS signal quality of mobile operators”, 2011 19thTelecommunications Forum (TELFOR) Proceedings of Papers, IEEE, 2011.
[3] He Xian, Wu Muqing, MiaoJiansong, Zhang Cunyi, “The impact of channel environment on the RSRP and RSRQ measument of handover performance”, 2011 International Conference on Electronics, Communications and Control (ICECC), IEEE, 2011.
[4] Technical team, “Nemo Outdoor Product Description”, Anite-Filand, 2014.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,484