ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,604
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM TỐI ƯU HÓA CẤU TRÚC VỐN VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP) TẠI VIỆT NAM
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE AND RISK ANALYSIS OF FINANCIAL IN PUBLIC - PRIVATE - PARTNERSHIP PROJECTS IN VIETNAM
 Tác giả: Phạm Thị Trang, Phan Cao Thọ
Đăng tại: Vol. 17, No. 5, 2019; Trang: 25-29
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Quan hệ đối tác công – tư (PPP) là hình thức hợp tác tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao. PPP được xem như là một đòn bẩy đối với nguồn lực tài chính nhằm cải thiện chất lượng và mở rộng độ bao phủ của các dịch vụ cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, giảm được gánh nặng tài chính cũng như rủi ro tài chính đối với ngân sách Nhà nước. Hiện nay, chưa có một công cụ chuyên dụng nào hổ trợ cho việc phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính của dự án PPP. Xuất phát từ những vấn đề trên, việc nghiên cứu xây dựng phần mềm tối ưu hóa cấu trúc vốn và phân tích rủi ro về mặt tài chính đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP là thực sự cần thiết, góp phần tự động hóa, nâng cao hiệu quả của việc tính toán, lưa chọn tính khả thi về mặt tài chính của các dự án PPP, giúp Nhà nước và Nhà đầu tư có sự quyết định một cách chính xác và nhanh chóng
Từ khóa: kiểm soát rủi ro; quản lý rủi ro;giải pháp quản lý rủi ro; rủi ro tiềm ẩn; kiểm soát dự án BOT.
Abstract:
Public-Private Partnership (PPP) is a form of cooperation that optimizes the efficiency of public investment and provides high quality public services. PPP is seen as a lever for financial resources to improve quality and expand coverage of infrastructure services in Vietnam, reducing financial burdens as well as financial risks to the state budget.. Nowaday, there is no dedicated tool for analyzing and evaluating the financial performance of the PPP project. Therefore. It is neccesary to built a software about optimal capital structure and financial risk analysis in public Private Parnership projects, contributing to automation, improving the efficiency of the calculation and selection of the financial viability of PPP projects, helping the State and investors make quick and accurate decisions.
Key words: Risk control;risk management;risk management solutions;potential risk;control of BOT project
Tài liệu tham khảo:
[1] Bakatjan, S., Arikan, M., Tiong, R.L.K., “Optimal capital structure model for BOT power projects in Turkey”, Journal of Construction Engineering and Management, 129 (1), 2003, pp. 89–97.
[2] Ho, S.P., Liu, L.Y., “An option pricing-based model for evaluating the financial viability of privatized infrastructure projects”, Construction Management and Economics, 20 (2), 2002, pp. 143–156.
[3] Ho, S.P., “Model for financial renegotiation in public–private partnership projects and its policy implications: Game theoretic view”, Journal of Construction Engineering and Management, 132 (7), 2006, pp. 678–688.
[4] Subprasom, K., Chen, A., “Effects of regulationon highway pricing and capacity choice of a build – operate – transfer scheme”, Journal of Construction Engineering and Management, 133(1), 2007, pp. 64–71.
[5] Thomas, A.V., Kalidindi, S.N., Ganesh, L.S., “Modelling and assessment of critical risks in BOT road projects”, Construction Management and Economics, 24 (4), 2006, pp. 407–424.
[6] Wibowo, A., “Valuing guarantees in a BOT infrastructure project”, Engineering, Construction and Architectural Management, 11(6),2004, pp. 395-403.
[7] Zhang, X.Q., “Paving the way for public–private partnerships in infrastructure development”, Journal of Construction Engineering and Management, 131 (1), 2005b, pp. 71–80.
[8] Zhang, X.Q., “Concessionaire’s financial capability in developing build–operate–transfer type infrastructure projects”, Journal of Construction Engineering and Management, 131 (10), 2005e, pp. 1054–1064.
[9] Zhang, G. M., Zou, P. X. W., “Fuzzyanalyticalhierarchyprocessrisk assessmentapproachforjointventure construction projects in China”, Journal of Construction Engineering and Management, 133(10), 2007, pp. 771–779.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,604