ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,325
PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SOFTSTUF WAVEWIN
ANALYSIS OF EVENT RECORD FUNCTION OF NUMERICAL RELAY WITH THE USE OF SOFTSUF WAVEWIN SOFTWARE
 Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn*
Đăng tại: Vol. 17, No. 5, 2019; Trang: 45-50
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Chương trình Softstuf Wavewin được tích hợp trong phần mềm Schneider Easergy Studio và Abb PCM600. Nó hỗ trợ việc thu thập và phân tích các tệp tin nhiễu loạn được lưu trữ ở định dạng chuẩn Comtrade lấy từ rơle bảo vệ kỹ thuật số. Vì vậy, mục đích của bài viết này giải thích rõ bản chất của dữ liệu sự cố bằng chương trình Wavewin. Chúng tôi tập trung vào nhận dạng và phân loại các dạng sự cố, các thuộc tính sự cố như giá trị độ lớn tín hiệu đo, thời gian, sóng hài, thành phần thứ tự và vị trí sự cố (phương pháp một đầu và hai đầu đường dây). Bài viết cũng xử lý hiệu quả các hồ sơ sự cố lấy từ rơle Toshiba GRT200, SEL311C, Schneider P445 và mô hình hệ thống điện đề xuất viết bằng Matlab Simulink có hỗ trợ định dạng Comtrade. Kết quả bài viết cung cấp thông tin chính xác hỗ trợ công tác điều tra sự cố của đơn vị quản lý vận hành có thể phản ứng nhanh chóng đối với các sự cố xảy ra trong hệ thống điện.
Từ khóa: Rơle bảo vệ kỹ thuật số; Bản ghi sự cố; Phần mềm Wavewin Se; Định vị sự cố sử dụng dữ liệu một đầu đường dây; Định vị sự cố sử dụng dữ liệu hai đầu đường dây
Abstract:
The Softstuf Wavewin program implemented in Schneider Easergy Studio and Abb PCM600 software supports collection and analysis of disturbance files stored in the standard Comtrade format from numerical relay protection. So, the purpose of this paper is to clearly explain the fault data by the Wavewin program. We focus on recognition and classification of fault types including measuring fault attributes such as magnitude, duration, harmonics, sequence components, and fault location (single and double ended method). The paper also offers effective handling of disturbance records from the relay such as Toshiba GRT200, SEL311C, Schneider P445 and proposes power system model by Matlab Simulink software supporting the Comtrade format. Accordingly, the paper provides accurate information to support the fault investigation problem of operators with providing rapid responses to faults in the power system.
Key words: Numerical relay protection; Fault record; Wavewin Se software; Single Ended Fault Location; Double Ended Fault Location
Tài liệu tham khảo:
[1] Joe Perez, A guide to digital fault recording event analysis, IEEE, 2010 63rd Annual Conference for Protective Relay Engineers, 29 March-1 April 2010.
[2] René Midence, A Guide to Digital Fault Recording Event Analysis, ERLPhase Power Technologies, 31st annual Hands on Relay School, March 17-21, 2014.
[3] Lê Kim Hùng, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn, Phân tích bản ghi sự kiện của rơle kỹ thuật số bằng phần mềm siemens Sigra 4, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 2(51).2014. Trang: 38. Năm 2012.
[4] Vũ Sơn Hà, Định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện dựa trên phần mềm DIGSI, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, 2015.
[5] David Costello, Event Analysis Tutorial, Schweitzer Engineering Laboratories, 2013.
[6] Ramesh Bansal, Power System Protection in Smart Grid Environment, CRC Press, December 18, 2018.
[7] Toshiba, GR-TIEMS operation manual, 2017.
[8] Elmo Price, Bob Warren, Fault Analysis Using Protective Relay Digital Fault Records From the Big Rivers Electric Corporation 161 kV System, Western Protective Relay Conference Spokane, Washington October 21 - 23, 2003.
[9] Mustarum Musaruddin, Automated Disturbance Data Retrieval for Fault Analysis via Application Service Provider, 2012 International Conference in Green and Ubiquitous Technology, 2011.
[10] M. Kezunovic, T. Popovic, S. Sternfeld, M. Datta-Barua, D. Maragal, Automated Fault and Disturbance Analysis: Understanding the Configuration Challenge, the 14th Annual Georgia Tech Fault and Disturbance Conference, Atlanta, Georgia, May 2011.
[11] Nguyễn Thị Bích Ngư, Phan Bình Minh và Nguyễn Chí Ngôn, Định vị và điều phối ứng cứu sự cố lưới điện, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 53, Phần A (2017): Trang 19-28.
[12] Softstuf, Wavewin file Manager & Analysis, Quick start, ngày 09/01/2013.
[13] Bộ Công Thương, Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 28/2014/TT-BCT, ngày 15/9/2014.
[14] Amir Makki, Maria Rothweiler, Robert Orndorff, James B. Starling, Double Ended Fault Location Application using IEEE Standard C37.114, Prepared for the 2013 Georgia Tech Fault & Disturbance Analysis Conference Atlanta, Georgia (May 6th, 2013).
[15] Le Kim Hung, Vu Phan Huan, A studying of single-ended fault locator on SEL relay, Proceedings of the IETEC’13 Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam. ISBN: 978-0-646-59658-7. Pub.Date: 3/6 November 2013.
[16] Lê Kim Hùng; Vũ Phan Huấn, Đánh giá chức năng định vị điểm sự cố của rơle Areva sử dụng trong hệ thống điện. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 5(78).2014. Trang: 38. Năm 2014.
[17] Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn, Xây dựng tập tin Comtrade bằng Matlab để đánh giá chức năng định vị sự cố trên rơ le bảo vệ. Tạp chí KH&CN trường Đại học Thái Nguyên. Số: 8 (122). Trang: 149-153. Năm 2014.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,325