ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,668,858
THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KHUÔN DẬP LIÊN HỢP CHO CHI TIẾT LINH KIỆN Ô TÔ
DESIGN AND TECHNOLOGY OF PROGRESSIVE DIE FOR AUTOMOBILE PARTS
 Tác giả: Đỗ Minh Tâm, Nguyễn Tấn Thịnh, Phạm Xuân Mai*, Võ Văn Thanh
Đăng tại: Vol. 17, No. 5, 2019; Trang: 57-62
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Khuôn liên hợp hiện đang được ứng dụng để sản xuất các linh kiện sản xuất bằng phương pháp gia công áp lực cho ô tô trên thế giới, ở Việt Nam chưa được các nhà sản xuất ứng dụng chế tạo linh kiện nội địa hóa vì gặp khó khăn về sản lượng và về công nghệ. Bài báo này giới thiệu thiết kế và công nghệ chế tạo khuôn liên hợp để sản xuất cùm treo xe tải, một trong các linh kiện của ô tô, góp phần nâng cao hàm lượng công nghệ và năng suất, hạ giá thành sản phẩm.
Công nghệ chế tạo khuôn liên hợp là một công nghệ tiên tiến đã được công ty cổ phần ô tô Trường Hải ứng dụng thành công để chế tạo một số chi tiết xe tải, từ đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của xe, giảm giá thành sản phẩm.
Trên cơ sở này, chúng tôi tiến hành ứng dụng tiếp để sản xuất gia công tất cả các bộ khuôn dập liên hợp sau này cho các loại linh kiện tương tự của xe tải, xe khách và xe du lịch trong tương lai.
Từ khóa: khuôn liên hợp; xe tải; linh kiện ô tô; nội địa hóa
Abstract:
The progressive die is increasingly being used in pressure processing for automobiles today. However, in Vietnam, the automakers have not yet used this technology for localization of components because of difficulties in production and technology. This article introduces the design and technology of progressive die to produce suspension shackles, one of the localized automotive components, contributing to improving technology content and productivity, lowering product costs.
Progressive die manufacturing technology is an advanced technology that has been successfully applied by Truong Hai automobile joint stock company to manufacture a number of truck parts, thereby increasing the localization rate of the car, reducing product price.
On this basis, we are conducting applications to manufacture all of the later progressive die presses for the same types of trucks, bus and passenger cars in the future.
Key words: progressive die; truck; automobile part; localization
Tài liệu tham khảo:
[1] Siemens Industry, NX Progressive Die Design, The fastest and most complete progressive die design process, graphit.hu/.../nx_progressive_die_design_easyform.pdf
[2] HÖLZEL Stanz- und Feinwerktechnik GmbH: Progressive die making, www.hoelzel-stanz.de.
[3] Gunter et all: Die & Mould manufacturing technology, Hanser publisher, 2001.
[4] Nguyễn Đức Minh, Đinh Văn Duy: Kết quả bước đầu trong nghiên cứu công nghệ dập liên tục tại Viện IMI, Tạp chí tự động hóa ngày nay, 2009.
[5] Nguyễn Tất Tiến, Phạm Văn Nghệ: Đề tài KC.05-16 “Nghiên cứu thiết kế công nghệ dập vỏ xe ô-tô”, giai đoạn 2001-2003.
[6] Pham Xuan Mai: Ứng dụng kỹ thuật ngược (Reverse Engineering) trong thiết kế ô tô. Thaco New, 11/2011
[7] Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Đắc Trung: “Nghiên cứu thiết kế khuôn dập liên tục, 2013.
[8] Lê Trung Kiên, Th.s. Lê Gia Bảo: “Thiết kế chế tạo khuôn dập” – NXB Bách khoa, 2015.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,668,858