ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,691
XÁC ĐỊNH SỐ KÊNH CỰC ĐẠI TRONG HỆ THỐNG SỢI QUANG-VÔ TUYẾN BĂNG TẦN CAO CHO THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI
DETERMINE MAXIMUM NUMBER OF CHANNELS IN FIBER OPTICAL-WIRELESS HIGH BAND SYSTEM FOR NEW GENERATION MOBILE COMMUNICATIONS
 Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn*
Đăng tại: Vol. 17, No. 5, 2019; Trang: 68-73
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo khảo sát mô hình tính toán hệ thống truyền dẫn tín hiệu vô tuyến sóng milimét qua sợi quang ghép kênh theo bước sóng (WDM MMW/RoF) với khoảng cách truyền dẫn lớn sử dụng bộ khuếch đại quang EDFA đặt tại các vị trí khác nhau trên đường truyền và sử dụng máy thu Coherence để tăng độ nhạy cho hệ thống. Sau đó, xác định được tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR), tỉ lệ lỗi bit (BER) của hệ thống. Tiếp đến, bài báo lập lưu đồ thuật toán tính toán số kênh quang cực đại tương ứng với từng vị trí khác nhau của EDFA đặt trên đường truyền sao cho chất lượng của hệ thống thỏa mãn yêu cầu cho trước. Trên cơ sở đó, bài báo lập thành bảng thống kê và vẽ đồ thị biểu diễn số kênh truyền cực đại của hệ thống tại các vị trí đặt EDFA khác nhau thuận tiện cho công tác thiết kế, xây dựng và khai thác hệ thống trong thực tế.
Từ khóa: WDM; MMW; RoF; SNR; BER
Abstract:
In this paper, we investigate a calculating model of WDM Milimeter-Wave (MMW) Radio-over-Fiber Communication System (WDM MMW/RoF) with long distance using EDFA located at different positions on the link and Coherent receiver for enhancing the system’s sensitivity. We then determine the SNR, BER of this system. After that, algorithm chart is built to calculate and determine maximum number of optical channels corresponding to each different position of EDFA on the link when we change channel power launched to the fiber, EDFA gain, oscillator power of coherent receiver so that system quality satisfies the given requirements. Based on data collected, we build statistic table and draw graph to show maximum number of channels corresponding to different positions. These results are useful for designing, building and exploiting this WDM MMW/RoF system in reality.
Key words: WDM; MMW; RoF; SNR; BER
Tài liệu tham khảo:
[1] Cisco System Inc., “Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017–2022” White Paper, 26/11/2018.
[2] P. Rost et al., “Mobile network architecture evolution toward 5G” IEEE Communication Magazine, Vol. 54, No. 5, pp. 84-91, 2016.
[3] T. S. Rappaport et al., "Millimeter Wave Mobile Communications for 5G Cellular: It Will Work!," IEEE Access, vol. 1, pp. 335-349, 2013.
[4] https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%91%E1%BA%A3o_Vi%E1%BB%87t_Nam
[5] Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Điền, “Khảo sát hiệu năng của hệ thống thông tin quang WDM MMW/RoF sử dụng tiền khuếch đại quang và máy thu Coherence”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 5(126), Quyển 1, trang 120-124, năm 2018.
[6] D. Novak et al., "Radio-Over-Fiber Technologies for Emerging Wireless Systems," in IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 52, no. 1, pp. 1-11, Jan. 2016.
[7] K. Kikuchi, "Fundamentals of Coherent Optical Fiber Communications," in Journal of Lightwave Technology, vol. 34, no. 1, pp. 157-179, Jan.1, 1 2016.
[8] Govind P. Agrawal, “Fiber-Optic Communication Systems”, John Wiley & Sons, Inc., NewYork, third Edition, 2002
[9] G. Keiser, Optical Fiber Communications, 3rd ed., McGraw-Hill, Inc., 2000.
[10] W. Zeiler, F. D. Pasquale, P. Bayel, Member, IEEE, J.Midwinter, Fellow. IEEE, “Modeling of four-wave mixing and gain peaking in amplified WDM optical communication systems and networks”, Journal of Lightwave Technology, Vol. 14, No. 9, September 1996.
[11] Yasin M., Karfaa, M. Ismail, F.M. Abbou, A.S. Shaari,“Theorical Evaluation of Nonlinear Effects on Optical WDM with Various Fiber Types”, IIUM Engineering Journal, Vol. 9, No. 2, 2008.
[12] https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=10680
[13] http://www.idealphotonics.com/mod_product-view-p_id-864.html
[14] http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/413578/OPTOWAY/DL-5100_07.html


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,691