ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,923
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU SUẤT TRÍCH LY GELATIN TỪ DA CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BẰNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM
RESEARCH ON INCREASING THE EXTRACTION YIELD OF GELATIN FROM PANGASIUS HYPOPHTHALMUS BY ULTRASONIC
 Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hợi*, Huỳnh Thành Đạt
Đăng tại: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 15-18
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu xác định điều kiện trích ly có siêu âm nhằm nâng cao hiệu suất trích ly gelatin từ da cá tra Việt Nam (Pangasius hypophthalmus). Da cá tra được thu nhận từ Công ty CP Thủy sản Sông Tiền được trích ly gelatin có siêu âm với các điều kiện nhiệt độ, công suất, thời gian khác nhau. Mẫu da cá tra được trích ly có siêu âm tại điều kiện 45oC, công suất siêu âm 150W trong 2h cho hiệu suất thu hồi gelatin tốt nhất và cao hơn 33,58% so với mẫu trích ly không siêu âm ở cùng điều kiện nhiệt độ và thời gian. Kết quả này khẳng định việc ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong trích ly gelatin không những giúp nâng cao hiệu suất tách chiết gelatin, từ đó giảm chi phí sản xuất mà còn thúc đẩy ngành công nghiệp gelatin phát triển theo hướng thân thiện với môi trường. Cần có những nghiên cứu sâu hơn nhằm tối ưu điều kiện trích ly có siêu âm đối với nguyên liệu da cá tra, đồng thời mở rộng nghiên cứu trên các nguyên liệu khác.
Từ khóa: Da cá tra; hiệu suất thu hồi; gelatin; siêu âm; trích ly.
Abstract:
This study is conducted to determine the appropriate extract conditions using ultrasonic technique to improve gelatin extraction efficiency from Pangasius hypophthalmus. Catfish skin was collected from Song Tien fishery joint stock company - Chau Thanh district - Tien Giang province, followed by pre-treatment, demineralization and gelatin extraction using ultrasonic technique under conditions of different temperature, ultrasonic capacity and time. The results show that catfish skin extracted with ultrasonic at temperature of 45oC, capacity of 150W in 2 hours get the best hydroxyproline recovery and 33,58% higher compared to the extracted-without-ultrasonic sample. This finding confirms the application of ultrasonic technique in gelatin extraction which not only significantly enhances gelatin extraction efficiency and reduces the production cost, but also promotes gelatin industry to develop in an eco-friendly and sustainable way. More in-depth studies are needed to investigate the effect of ultrasonic on gelatin quality, optimize ultrasonic extract conditions for catfish skin, and expand research on other materials.
Key words: Catfish skin; extraction yield; gelantin;ultrasonic; extraction;
Tài liệu tham khảo:
[1] A.A. Karim, Rajeev Bhat, “Fish gelatin: properties, challenges, and prospects as an alternative to mammalian gelatins”, Food Hydrocolloids, 23(3), 2009, 563-576.
[2] Bermúdez-Aguirre D., Mobbs T., Barbosa-Cánovas G.V., Ultrasound Technologies for Food and Bioprocessing, Springer New York, 2011.
[3] Bio Vision, Hydroxyproline Colometric Assay, Bio Vision, 2018.
[4] C. X. Thuy, B. Lam, K. Mc, “Commick, Optimizing of nano-filtration to obtain fish protein isolate (FPI) from Pangasius Hypophthalmus by-products with calcium-binding bio-activity”, Global Journal of Agricultural Research, 2(1), 2014, 11-21.
[5] F. Mahmoodani, V. Sanaei Ardekani, S. F. See, S. M. Yusop, A. S. Babji,“Optimization and physical properties of gelatin extracted from pangasius catfish (Pangasius sutchi) bone”, Journal of Food Science Technology, 51(11), 2012, 3104–3113.
[6] George Ninan, Jose Joseph, và Zynudheen Abubacker Aliyamveettil, “A comparative study on the physical, chemical and functional properties of carp skin and mammalian gelatins”, Journal of Food Science Technology, 51(9), 2014, 2085-2091.
[7] GMIA, Standard Testing Method for Edible Gelatin, Gelatin Manufacturers Institute of America, 2019.
[8] VASEP, Xuất khẩu cá tra 2018 định hướng thị trường 2019, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, 2019.
[9] Kim, H.K., Kim, Y.H., Kim, Y.J., Park, H.J. and Lee, N.H., “Effects of ultrasonic treatment on collagen extraction from skins of the sea bass Lateolabrax japonicas”, Fisheries Science, 78(2), 2012, 485-490.
[10] Kim, H.K., Kim, Y.H., Park, H.J. and Lee, N.H., “Application of ultrasonic treatment to extraction of collagen from the skins of sea bass Lateolabrax japonicas”, Fisheries Science, 79(5), 2013, 849-856.
[11] Lê Thanh Hà, Quản Lê Hà, Nguyễn Thị Hoài Trâm, “Nghiên cứu điều kiện thủy phân casein bằng enzim để thu peptit kìm hãm ACE”, Procceedings Hội nghị khoa học toàn quốc, Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, 2008, 9-13.
[12] Nguyễn Đỗ Quỳnh, Nguyễn Lê Anh Đào, “Nghiên cứu sản xuất gelatin từ da cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) theo quy trình mới”, Tạp chí khoa học trường ĐH Cần Thơ, 40(1), 2015, 47-52.
[13] Quản Lê Hà,“Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết collagen từ da cá tra (Pangasianodon hypophathalmus) bằng enzyme pepsin”, Báo cáo đề tài Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme trong sản xuất collagen từ da cá tra (Pangasianodon hypophathalmus), 2010.
[14] Shekhar U. Kadam, Dr Brijesh K. Tiwari, Carlos Alvarez, Colm P. O’Donnell, “Ultrasound for the extraction, identification and delivery of food proteins and bioactive peptides”, Trends in Food Science & Technology, 46(1), 2015, 60-67.
[15] Tao Huang, Zong-Cai Tu, Xichen-Shangguan, Hui Wang, Lu Zhang, Xiao-Mei Sha, “Rheological and structural properties of fish scales gelatin: Effects of conventional and ultrasound-assisted extraction”, International Journal of Food Properties, 20(2), 2017, 1210-1220.
[16] V. Sanaei Ardekani, Fatemeh Mahmoodani, Siau Fern See, Salma Mohamad Yusop, Abdul Salam Babji, “Processing optimization and characterization of gelatin from catfish (Clarias gariepinus) skin”, Sains Malaysiana, 42(12), 2013, 1697-1705.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,923