ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,668,959
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BỘ PHẬN CẮT VỎ HẠT SEN TƯƠI
DESIGN AND FABRICATION OF CUTTING PART FOR FRESH LOTUS SEED PEELING MACHINE
 Tác giả: HUỲNH THANH THƯỞNG, Nguyễn Hoài Tân, Phuong Lan Nguyen Tran*, Huỳnh Quốc Khanh, Lê Phan Hưng*
Đăng tại: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 33-39
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm bộ phận cắt vỏ (BPCV) của máy tách vỏ hạt sen tươi (MTVHST). Nguyên liệu vào của BPCV là hạt sen tươi (21 - 24 ngày tuổi). Sản phẩm đầu ra là hạt sen tươi đã được cắt xung quanh vỏ theo chiều ngang (không cắt phạm vào phần thịt của hạt). Sau đó, hạt sen được đưa đến bộ phận tách vỏ (bộ phận này sẽ được trình bày ở nghiên cứu sắp tới) để tách vỏ khỏi hạt. Trước khi chế tạo và chạy thử nghiệm, nhóm tác giả tiến hành xây dựng mô hình ba chiều (3D) của BPCV trên phần mềm Solidworks để đánh giá nguyên lý cũng như hạn chế những sai sót trong quá trình chế tạo. Kết quả cho thấy bộ phận cắt vỏ hoạt động hiệu quả với tỷ lệ thành phẩm trên 75%. Bên cạnh đó, BPCV được đánh giá là giải pháp mới ứng dụng trong MTVHST và được công nhận quyền sở hữu trí tuệ của Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Quyết định số 2594, ngày 10 tháng 01 năm 2019).
Từ khóa: Hạt; sen; hạt sen tươi; máy tách hạt sen; máy tách vỏ hạt sen.
Abstract:
This paper presents the results of the research, fabrication and testing of the seed-pod cutting unit (hereafter called as cutting part) of the fresh lotus seed peeling machine. Input material of the cutting part is fresh-green lotus seeds (from 21 to 24 days old). The output of this cutting part is lotus seeds which are cut horizontally on the green coat (the lotus kernels are not cut and affected). After that, these seeds are brought to lotus seed sheller – the shelling part (which will be presented in the next study) to separate the shell from the seed. Before fabrication and testing, the authors set up a three-dimensional model (3D) of the cutting part on the Solidworks software to evaluate the principle as well as to minimize errors in the manufacturing process. The results indicate that the cutting part works effectively with a finished product rate of over 75%. Furthermore, the cutting part is considered as a new step applied to fresh lotus seed peeling machine and is recognized as a useful solution by the National Office of Intellectual Property of Vietnam (the decision No 2594 dated 10th, January 2019).
Key words: Lotus seed;; fresh lotus seed; lotus seed peeling machine; lotus seed sheller.
Tài liệu tham khảo:
[1] Văn Hữu Thịnh và Nguyễn Thoại Khanh, “Nghiên cứu, thiết kế máy tách hạt ca cao”, Hội nghị Khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ Khí IV, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, 2015, 707-713.
[2] Xieqing, Xu, Rao Honghui, Li Tao and Liu Muhua, “Design and experiment on automatic husking and peeling machine for lotus seeds”, Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 30(13), 2014, 28-34.
[3] Zhu, Hengyin, Jincheng He, Wenxi Fang, Dapeng Ye and Shihua Liang, “Design and test of small fresh lotus seed sheller”, Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 33(7), 2017, 28-35.
[4] Nguyễn Văn Mười, Trịnh Đạt Tân và Trần Thanh Trúc, “Sự thay đổi tính chất hóa lý của hạt sen theo độ tuổi thu hoạch”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 11, 2009, 327-334.
[5] Lê Mỹ Hồng, Nguyễn Thị Thanh My, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thu Hồng và Lê Văn Khá, “Quy trình chế biến hạt sen đóng hộp”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 10, 2009, 245-254.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,668,959