ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,445
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
INSPECTING, EXAMINING AND HANDLING VIOLATIONS OF FOOD SAFETY IN DA NANG CITY
 Tác giả: Trương Thị Thu Hiền*
Đăng tại: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 17-20
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Giai đoạn 2011-2018, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 4.879 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 9.854.168.500 đồng. Mặc dù nhận được sự quan tâm rất lớn của chính quyền thành phố và có sự vào cuộc và phối hợp đồng bộ của nhiều cấp, nhiều ngành nhưng nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu. Một trong những nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Bài báo bàn về những thành công, bất cập liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2018 và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác này trong thời gian đến.
Từ khóa: ”An toàn thực phẩm”; “xử lý vi phạm”; “thanh tra”; “kiểm tra”; “quản lý nhà nước”.
Abstract:
Abstract - In the period of 2011-2018, the inspection and examination of food safety in Da Nang city detected 4,879 cases of violations and sanctioned administrative violations with the amount of VND 9,854,168,500. Despite the great attention of the city government and the involvement and coordination of many levels and sectors, the risk of food insecurity still exists. One of the causes of this problem is the unsatisfactory, examination and handling violations on food safety. The article discusses the successes and shortcomings related to the inspection, examination and handling violations of food safety in Da Nang city in the period of 2011-2018 and proposes some measures to deal with these issues in the coming time.
Key words: ”Food safety”; “handle violations”; “inspection”; “examination”; “state management”
Tài liệu tham khảo:
[1] Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, Báo cáo thực trạng công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2016, 2016.
[2] Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017, 2017.
[3] Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, Tài liệu Hội nghị sơ kết 1 năm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng và tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2018, 2018.
[4] Chính phủ, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, 2018.
[5] Quốc hội, Luật An toàn thực phẩm, 2010.
[6] Quốc hội, Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.
[7] Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, 2017.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,445