ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,871
ĐA DẠNG VÀ PHÂN BỐ CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT TẠI BÁN ĐẢO SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF FRESHWATER FISHES OF SON TRA PENINSULA, DA NANG CITY
 Author: HUỲNH QUANG THIỆN*, Nguyễn Văn Khánh
Đăng tại: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 1-5
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo này giới thiệu những kết quả nghiên cứu về thành phần loài cá nước ngọt tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Thông qua các khảo sát thực địa và phân tích mẫu vật trong phòng thí nghiệm, đã có 16 loài thuộc 14 họ của 10 bộ cá nước ngọt và nước lợ được ghi nhận có sự phân bố tại các thủy vực thuộc bán đảo Sơn Trà. Các loài cá nước ngọt ở đây được chia làm hai nhóm chính: nhóm phân bố ở khu vực suối và nhóm phân bố ở khu vực cửa suối, ven biển, hầu hết các loài cá được thu thập tại độ cao dưới 100 mét trên mực nước biển. Trong 16 loài cá ghi nhận được, có một loài được đánh giá ở cấp độ Nguy cấp (Vulnerable) trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) là loài Cá chình hoa và hai loài ngoại lai là Cá ăn muỗi và Cá rô phi. Tính đa dạng thành phần loài cá ở Sơn Trà khá thấp do phân bố trong phạm vi hẹp, giới hạn bởi các yếu tố thủy văn và địa hình.
Từ khóa: Bán đảo Sơn Trà; cá nước ngọt; đa dạng; Đà Nẵng.
Abstract:
Diversity of freshwater fishes from Son Tra Peninsula, Da Nang City is provided for the first time. Intensive field survey and laboratory analysis have revealed 16 species, belonging to 14 families of 10 orders of freshwater and brackish water fishes. Those fishes are distributed in two different areas like upper stream and from lower stream to the seashore habitats. Most of the species were collected at elevation below 100 meter above sea level. In 16 mentioned species, marbled eel is evaluated at Vulnerable level according to Vietnam Red Data Book (2007) while mosquito fish and tilapia are listed as invasive species in Vietnam. The diversity of fishes species is relatively low in comparison with other protected areas might be due to the small area and isolation of water bodies as well as steep topography.
Key words: Son Tra Peninsula. freshwater fish; diversity;Da Nang;
Tài liệu tham khảo:
[1] Dinh Thi Phuong Anh, Phan Thi Hoa, “Fish composition from southern part of ocean of Son Tra peninsula, Da Nang City”, Journal of Sciences and Technology, 36, the University of Da Nang, 2010, 56-64.
[2] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Fong, J. D., Species by Family/Subfamily, California Academy of Sciences, 2018.
[3] Global Invasive Species Database, 100 of the World's Worst Invasive Alien Species, Invasive Species Specialist Group, 2018.
[4] Huckstorf, V., Schistura carbonaria, The IUCN Red List of Threatened Species, 2012.
[5] Kottelat, M., Freshwater Fishes of northern Vietnam, The World Bank, 2001.
[6] Lamboj, A., The Cichlid Fishes of Western Africa, Birgit Schmettkamp Verlag, 2004.
[7] Larson, H., Eleotris acanthopoma, The IUCN Red List of Threatened Species, 2012.
[8] Le Van Dan, Tran Nguyen Ngoc and Nguyen Tu Minh, Checklist of fishes from expanded area of Bach Ma National Park, Nong Lam University, 2013.
[9] Le Vu Khoi, Vo Van Phu, Ngo Dac Chung and Le Trong Son, Zoological diversity of Bach Ma National Park, Thuan Hoa Publisher, 2004.
[10] Mai Đinh Yen (editor), Nguyen Van Trong, Nguyen Van Thien, Le Hoang Yen, Hua Bach Loan, Identification of freshwater fishes from south Vietnam, Sciences and Technology Publisher, 1992.
[11] Ministry of Natural Resources and Environment – Ministry of Agriculture and Rural Development, Joint circular 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT "Specify the criteria for identifying invasive alien species and issue the list of invasive alien species, 2013.
[12] Ministry of Science and Technology – Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam Red Data Book, Sciences and Technology Publisher, 2007.
[13] Nguyen Van Khanh, Đinh Thi Phuong Anh, Luu Thi Tuyet, “Fish compositon from Phu Ninh Protection Forest”, Journal of Sciences and Technology, 4(21), the University of Da Nang, 2007, 12 – 16.
[14] Nguyen Xuan Huan, Nguyen Viet Cuong, Thach Mai Hoang. “The initial data of fish composition from buffer zone of Ba Na – Nui Chua National Park”, Journal of Biology, 25(2A), Natural Science and Technology Publisher, 2003, 21-26.
[15] Nguyen Xuan Huan, Nguyen Viet Cuong, Thach Mai Hoang, Fish compositon at Ba Na – Nui Chua National Park, Sciences and Technology Publisher, 2003.
[16] Peenen, P. F. D., Light, R. H., and Duncan, J. F., “Observations on mammals of Mt. Sontra, south Vietnam”, Mammalia, 35, De Gruyter, 1971, 126–143.
[17] Serov, D.V., Nezdoliy, V.K., Pavlov, D.S., The freshwater fishes of central Vietnam, KMK Scientific Press Ltd., 2006.
[18] Vanni, M., “Nutrient Cycling by Animals in Freshwater Ecosystems”, Annual Review of Ecology and Systematics, 33, Annual Reviews, 2002, 341-370.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,871