ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,616
GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ THỨ XẾP HẠNG CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRÊN CÁC BẢNG XẾP HẠNG QUỐC TẾ
THE SOLUTIONS TO IMPROVE THE RANK OF THE UNIVERSITY OF DANANG ON THE INTERNATIONAL UNIVERSITY RANKINGS
 Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành*
Đăng tại: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 31-35
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Xếp hạng đại học (ĐH) quốc tế xuất hiện cách đây khoảng 30 năm nhưng đã trở thành yếu tố ảnh hưởng đến học hiệu của các trường ĐH bởi lẽ đây là tiêu chí có thể tiếp cận thuận lợi, nhanh chóng để sinh viên (SV) tham khảo lựa chọn, quyết định trường ĐH sẽ theo học. Chính vì vậy, vị trí trên các bảng xếp hạng quốc tế là mối quan tâm của hầu hết của các trường ĐH, trong đó có Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Để cải thiện vị thứ xếp hạng của ĐHĐN trên các bảng xếp hạng quốc tế, chúng ta cần áp dụng các giải pháp đồng bộ, phù hợp, khả thi. Bài viết đề cập đến tầm quan trọng của xếp hạng ĐH, khảo sát thực trạng xếp hạng của ĐHĐN và đề xuất các giải pháp nâng cao vị trí xếp hạng của ĐHĐN trên các bảng xếp hạng quốc tế.
Từ khóa: xếp hạng; đại học; quốc tế; giải pháp; Đại học Đà Nẵng
Abstract:
International university ranking appeared about 30 years ago but has become a factor affecting the brand of universities because this is a criterion that can be accessed easily and quickly and based on by students to select and decide which university to attend. Therefore, the position on the international rankings is the concern of most universities, including The University of Danang (UD). To improve the rankings of UD in international rankings, we need to apply synchronous, appropriate and feasible solutions. The article mentions the importance of university rankings, surveys the ranking status of UD and recommends solutions to improve rankings of UD in international rankings.
Key words: ranking; university; international; solution; UD.
Tài liệu tham khảo:
[1] Ban liên lạc các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam (VUN)
(2010), Kỷ yếu Hội thảo Đánh giá-Xếp hạng các trường đại học và
cao đẳng Việt Nam.
[2] Vladimir Briller, Pham Thị Ly (2016), Xếp hạng đại học: Kinh
nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam,
http://www.lypham.net/?p=387.
[3] Đại học Đà Nẵng (2018), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ
2015-2020, Đà Nẵng.
[4] Đại học Đà Nẵng (2018), Báo cáo thường niên 2018, Đà Nẵng.
[5] Nguyễn Tấn Đại, Vũ Thị Phương Anh (2011), Xếp hạng đại học và
chất lượng giáo dục,
https://www.researchgate.net/profile/Dai_Nguyen_Tan/publication/
285923575_Xep_hang_dai_hoc_va_chat_luong_giao_duc/links/566
460a408ae192bbf908d4c.pdf?origin=publication_detail.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,616