ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,371
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VÙNG NÔNG THÔN TỈNH HẬU GIANG
ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR PRIMARY STUDENTS THROUGH ORGANIZING AFTER-CLASS ACTIVITIES – CURRENT STATUS AND MEASURES FOR RURAL AREAS OF HAU GIANG PROVINCE
 Author: Lê Trần Thanh Liêm*
Đăng tại: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 27-30
Abstract:
Research is carried out to evaluate the status of environmental education organized through after-class activities. The research aims to analyze the factors impacting on the effectiveness of environmental education in the rural areas of Hau Giang Province. Sociological survey method by interviewing through questionnaires is used in the research. Primary data is collected by non-probability sampling method. The Binary logistic regression model is also selected to determine the factors affecting the effectiveness of the model, based on primary data sources collected from 50 teachers belonging to 10 primary schools in rural areas of HauGiang province. According to research results, factors which are guidelines and direction of education management authority, facilities and equipment, students' age, budget for environmental education activities and family's support in student’s education have impacts on the effectiveness of the education model in the research.
Key words: After-class activities; environmental education; primary student; Hau Giang province; rural area.
Tài liệu tham khảo:
[1] An., N. T. T., Management of extra-curriculum activities in the context of Vietnam - Australia primary school in Hanoi, Master thesis in Education Management, Education University - Hanoi National University, Ha Noi (in Vietnamese), 2015.
[2] Em Q. V. T. and Thao N. T., Promoting environmental awareness for pupils at some primary schools in Binh Thanh and Cu Chi Districts, Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh city university of education journal of science, 34 (2012): 56-67, Ho Chi Minh city (in Vietnamese), 2012.
[3] GSO, General Statistic Office, Hau Giang annual statistics 2015, Statistic publishing house, Ha Noi capital (in Vietnamese), 2016.
[4] Ho, N. V., Teaching theory, Education publishing house, Ha Noi capital (in Vietnamese), 2002.
[5] Khoa, L. V., Kha P. V., Lac P. T. and Phuong N. T. M., Environment and environment protection education, Education publishing house, Ha Noi capital (in Vietnamese), 2009.
[6] Trong H. and Ngoc C. N. M., Data analysis with SPSS part 1, Hong Duc publishing house, Ho Chi Minh city (in Vietnamese), 2008.
[7] Lan V. T. N. and Tuan N. V., Curriculum “Methods of scientific education”, Vietnam national university Ho Chi Minh city publishing house, Ho Chi Minh city (in Vietnamese), 2012.
[8] Liem, L. T. T., Nhan, P. N. and Trang, P. K., Research on situation of environmental education for primary students in rural areas of Hau Giang province, Can Tho university journal of science, 54(2): 67-74, Can Tho city (in English), 2018.
[9] Minh, V. M., Environmental education based on the reality of teaching science subjects in primary schools, PhD thesis, The Vietnam Institute of educational sciences, Ha Noi (in Vietnamese), 2015.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,371