ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,481
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
WATER SUPPLY SYSTEM AT UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY – THE UNIVERSITY OF DANANG: THE CURRENT STATUS AND SOLUTIONS
 Tác giả: NGUYỄN LAN PHƯƠNG*, Mai Thị Thùy Dương
Đăng tại: Vol. 17, No. 9, 2019; Trang: 1-5
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nước có vai trò quan trọng đối với cuộc sống, cần thiết cho các nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ của hộ gia đình, công trình công cộng. Chất lượng nước phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động trạm xử lý nước và mạng lưới vận chuyển, phân phối. Bài báo trình bày hiện trạng của hệ thống cấp nước tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Bao gồm: Nguồn cung cấp chủ yếu là nước thủy cục (71%), nước ngầm (29%); Nhu cầu dùng nước từ 171÷346,8 m3/ngày đêm; Trạm xử lý nước ngầm bị xuống cấp, đường ống dẫn không đồng nhất; Chất lượng nước tại một số vị trí chưa đảm bảo do chủ yếu bị tái nhiễm trên đường ống và tại thiết bị lưu trữ. Mục đích của nghiên cứu này cũng nhằm đề xuất các giải pháp trên tuyến ống phân phối và trạm xử lý nước ngầm, nâng cao hiệu suất, đảm bảo cấp nước an toàn theo đúng quy chuẩn cấp nước sinh hoạt hiện hành.
Từ khóa: Hệ thống cấp nước; Nước ngầm; Nước thủy cục; Cấp nước an toàn; Quy chuẩn
Abstract:
Water is really so essential for domestic as well as service demand in households and public buildings. Water quality depends on the operation of water treatment plant and the distribution system. This research presents the current status of water supply system at University of Science and Technology – The University of Danang. The main sources of water supply are tap water (71%) and groundwater (29%); Demand for freshwater is about 171÷346,8 m3/per day; Groundwater treatment plant has degraded and the piping network is not stable. Water quality in some appliances is not guaranteed because of contamination during storage and transport. Therefore, the objective of this research aim is to propose some possible solutions in distribution system and groundwater treatment plant to improve the performance and ensure a safe water supply that meets the requirements of National standards.
Key words: Water supply system; Groundwater; Tap water; Safe water supply; Standards
Tài liệu tham khảo:
[1] Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Thực trạng công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Hội thảo Đề xuất giải pháp khai thác, bảo vệ và sử dụng nước hợp lý trên địa bàn thành phố, 2017.
[2] Bộ Xây dựng (1988), Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513 -1988.
[3] Bộ xây dựng, Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình -TCXDVN 33-2006.
[4] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống – QCVN 02:2009/BYT.
[5] Trung tâm y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh (2016). Tài liệu tập huấn giám sát chất lượng nước tại các cơ sở cung cấp nước.
[6] Nguyễn Ngọc Dung, Cấp nước đô thị, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 2004.
[7] Nguyễn Việt Anh, Vũ Hồng Dương, Trần Văn Dương, Nguyễn Hữu Hợp, Vận hành và bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước, Nhà xuất bản Xây dựng, 2016

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,481