ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,236
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ BỘ THU NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DẠNG ĐỘNG GIA NHIỆT NƯỚC NÓNG
AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE TRACKING SOLAR HOT WATER COLLECTOR
 Tác giả: Ngô Phi Mạnh*, Nguyễn Đức Minh, Trần Thị Mỹ Linh, Phạm Vương Chí Đạt, Trương Thị Mỹ Duyên, Phan Văn Hoàng Lộc, Lê Văn Nhân Hiếu
Đăng tại: Vol. 17, No. 9, 2019; Trang: 12-17
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Vị trí của mặt trời thay đổi liên tục theo giờ trong ngày, và theo mùa trong năm. Do đó, để tận dụng được tối đa năng lượng bức xạ mặt trời, các bề mặt bộ thu gia nhiệt nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời phải luôn được hướng theo vị trí của mặt trời. Trong nghiên cứu này, 1 mô hình thiết bị bộ thu năng lượng mặt trời gia nhiệt nước nóng dạng động, kiểu tấm phẳng đã được thiết kế và chế tạo. Nhờ cơ cấu vít nâng, xilanh điện và bộ cảm biến quang học, mà bộ thu có thể hoạt động ở 2 chế độ: xoay 1 hướng (theo hướng Bắc Nam) và xoay theo 2 hướng (Bắc-Nam và Đông-Tây). Nhiều thí nghiệm đã được tiến hành với bộ thu ở 2 chế độ trên với điều kiện bức xạ tại Đà Nẵng. Từ đó, hiệu quả hoạt động của bộ thu được đánh giá thông qua các thông số, như: Nhiệt độ nước ra khỏi bộ thu, độ gia nhiệt nước, sản lượng nhiệt và hiệu suất chuyển hóa năng lượng bộ thu.
Từ khóa: Bộ thu năng lượng mặt trời; nước nóng; xoay theo mùa; xoay 2 phương; hiệu quả hoạt động
Abstract:
The sun has both an oscillation in the east-west direction and an annual north-south oscillation. Therefore, in order to maximally absorb the thermal radiation from the sun, the absorber surface of water collectors must be able to track the sun’s position in the sky. In this study, an experimental model of flat- water solar collector is designed and built. This model can operate at seasonal and full - tracking modes. Then, numerous experiments have been carried out at two working modes under the solar irradiation conditions in Danang city. From these experiments, the performance of the current experimental model is investigated via some typical properties, such as: the outlet water temperature, water temperature differences between inlet and outlet, heating capacity in a day, and solar energy conversion efficiency of the collector.
Key words: Water solar collector; hot water; seasonal tracking; full-tracking; performance
Tài liệu tham khảo:
[1] S. Abdallah and S. Nijmeh, “Two axes sun tracking system with PLC control,” Energy Conversion and Management, vol. 45, no. 11-12, pp. 1931–1939, 2004.
[2] I.M. Michaelides et al, “Comparison of performance and cost effectiveness of solar water heaters at di€erent collector tracking modes in Cyprus and Greece”, Energy Conversion & Management 40 (1999) 1287- 1303.
[3] S. Abdallah and S. Nijmeh, “Two axes sun tracking system with PLC control,” Energy Conversion and Management, vol. 45, no. 11-12, pp. 1931–1939, 2004.
[4] Werner Weiss, Monika Spörk-Dür, Solar Heat Worldwide: Global Market Development and Trends in 2017, IEA Solar Heating & Cooling Programme, 5/ 2018.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,236