ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,397
PHÂN TÍCH, TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH TRÊN CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ CẤU TRÚC PHỨC TẠP
ANALYZING, CALCULATING AND SELECTING EFFICIENT SOLUTIONS FOR LIMITING SHORT-CIRCUIT CURRENTS IN COMPLEX POWER SYSTEMS
 Tác giả: Đặng Hoàng Minh, Ngô Văn Dưỡng*, Lê Đình Dương
Đăng tại: Vol. 17, No. 9, 2019; Trang: 25-28
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng, hệ thống điện cũng không ngừng phát triển và mở rộng. Cấu trúc lưới điện ngày càng phức tạp dẫn đến dòng điện ngắn mạch càng lớn và chúng phụ thuộc vào chế độ vận hành do đó cần thiết phải có giải pháp hiệu quả để hạn chế dòng điện ngắn mạch. Hiện nay có một số phương pháp hạn chế dòng ngắn mạch đang được sử dụng trong thực tế và mỗi phương pháp đều có những hạn chế nhất định. Bài báo trình bày phương pháp sử dụng thiết bị SCCL lắp đặt nối tiếp trên đường dây hoặc phân đoạn thanh góp để hạn chế dòng điện ngắn mạch. Giải pháp đề xuất được áp dụng cho lưới điện mẫu IEEE 39 nút và kết quả được phân tích và đánh giá để thể hiện tính hiệu quả của giải pháp đối với hệ thống điện phức tạp.
Từ khóa: Ngắn mạch; cấu trúc lưới điện; chế độ vận hành; dòng ngắn mạch; thiết bị SCCL.
Abstract:
In order to meet the increasing demand for electricity consumption, the power system is also continuously growing and expanding. The grid structure is increasingly complex, leading to greater short-circuit currents and they depend on the operating mode, so an effective solution is needed to limit short-circuit current. At present, there are a number of methods of limiting short-circuit current being used in practice and each of them has its own limitations. This paper represents a methodology using SCCL (Short-Circuit Current Limiter) device that is installed in series with the line or busbar segments to limit the short-circuit current. The proposed method is applied to the IEEE 39-bus system and the obtained results are analyzed and evaluated to demonstrate the effectiveness of the solutions for complex power systems.
Key words: short-circuit; the grid structure; the operating mode; short-circuit currents; Short-Circuit Current Limiter (SCCL)
Tài liệu tham khảo:
[1] Viện Năng lượng - Bộ Công Thương, "Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030," Hà Nội 2011.
[2] Lã Văn Út, “Ngắn mạch trong hệ thống điện”, NXB khoa học và kỹ thuật, 2000.
[3] Nguyễn Hoàng Việt, “Các bài toán tính toán ngắn mạch và bảo vệ rơ le trong hệ thống điện”, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2001.
[4] Soo-Hoan Lee, et. al., “FCL Application Issues in Korean Electric Power Grid,” Power Engineering Society General Meeting, IEEE PES2006.
[5] S. M. Cho, H. S. Shin, and J. C. Kim, “Study on coordination of protectiverelays between primary feeder and interconnecting transformer groundedby SFCL of wind farm,” IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 22, no. 3,Jun. 2012, Art. no. 5500404.
[6] Y. Kim, H. C. Jo, and S. K. Joo, “Analysis of impacts of superconductingfaultcurrent limiter (SFCL) placement on distributed generation (DG)expansion,” IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 26, no. 4, Jun. 2016, Art.no. 5602305.
[7] SEMENS, “UseofHigh-Power ThyristorTechnology for Short-Circuit CurrentLimitation in High Voltage Systems”,PTD H 1PD/Re 05-2004 SCCL V 8.0_XP.


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,397