ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,667
THIẾT KẾ XE ĐIỆN VẬN HÀNH TRONG KHU VỰC NGƯỜI ĐI BỘ
DESIGN OF AN ELECTIC VEHICLE OPERATING IN PEDESTRIAN AREAS
 Tác giả: Phạm Quốc Thái*
Đăng tại: Vol. 17, No. 9, 2019; Trang: 29-32
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo này mô tả thiết kế và chế tạo xe điện cá nhân, nhỏ gọn, thân thiện với môi trường, vận hành linh hoạt trong khu vực người đi bộ, trong khuôn viên trường đại học, khu vực sân bay. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ an toàn cũng được đề xuất phát triển trên xe điện. Hệ thống hỗ trợ an toàn xác định được vùng an toàn của người đi bộ xung quanh và báo cho người điều khiển xe biết để kịp thời tránh, giúp vận hành xe một cách an toàn và thoải mái trong khu vực người đi bộ. Kết quả thử nghiệm cho thấy, xe điện thiết kế vận hành ổn định với tốc độ tối đa có thể lên đến 10 km/h, tải trọng có thể lên đến 150 kg và hiệu quả của hệ thống an toàn cũng được xác nhận rõ ràng.
Từ khóa: Xe điện; hệ thống điều khiển; hệ thống an toàn; không gian cá nhân; người đi bộ.
Abstract:
This study describes the design and implementation of a compact electric vehicle that is environmentally-friendly, compact, and convenient for use in pedestrian areas such as sidewalks, campus, and airport areas. Furthermore, the study proposes an assistance system for the vehicle that supports the driver in recognizing the psychological strain of surrounding pedestrians and informing the driver about the invasion of the vehicle using a vibrator and indicator. The experimental results have revealed that the vehicle can operated stably at the maximum speed of 10 km/h and the maximum load of 150 kg. Also, the effectiveness of the safety assistance system has been clearly confirmed.
Key words: Electric vehicle; control system; assistance system; personal space; pedestrian.
Tài liệu tham khảo:
[1] Segway - The leader in personal, green transportation, http://www.segway.com/.
[2] yooPT your personal transporter, http://www.ewee-pt.com/.
[3] Suda Yoshihiro: Vehicle Dynamics and Control for Sustainable Transport. 13th Asia Pacific Vibration Conference, 2009, pp. 1–11.
[4] Y.-S. Ha and S. Yuta, “Trajectory tracking control for navigation of the inverse pendulum type self-contained mobile robot,” Rob. Auton. Syst., vol. 17, no. 1–2, 1996, pp. 65–80.
[5] S. Jung and S. S. Kim, “Control Experiment of a Wheel-Driven Mobile Inverted Pendulum Using Neural Network,” IEEE Trans. Control Syst. Technol., vol. 16, no. 2, 2008, pp. 297–303.
[6] T. Q. Pham, C. Nakagawa, A. Shintani, and T. Ito: Modeling and simulation of multiple personal mobility vehicles in pedestrian flows using personal space, Journal of Advanced Simulation in Science and Engineering, Vol. 2, No. 2, 2015, pp. 255–270.
[7] C. Nakagawa, K. Nakano, T. Koga, Y. Suda, Y. Kawarasaki, Y. Kosaka, Experiment on the Safety and Comfort of Personal Mobility Vehicles in Pedestrian Flows, Proceedings of International symposium on Future Active Safety Technology toward zero traffic accidents, 2011, pp. 1–6.
[8] M. L. Walters, K. Dautenhahn, R. Boekhorst, C. Kaouri, S. Woods, C. Nehaniv, D. Lee, and I. Werry: The influence of subjects’ personality traits on personal spatial zones in a human–robot interaction experiment, Proceedings of IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication, 2005, pp. 347–352.
[9] J. Butler and A. Agah: Psychological effects of behavior patterns of a mobile personal robot, Autonomous Robots, 2002, pp. 185–202.
[10] Hall, E.T., “The Hidden Dimension”, Anchor Books, New York, 1982.
[11] Datasheet of Arduino Mega 2560.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,667