ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,304,011
XÁC LẬP MÔ HÌNH VÀ CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN ĐỜI SỐNG Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM
ESTABLISHING A SOLAR ENERGY SYSTEM MODEL WITH BASIC PARAMETERS FOR HOUSEHOLDS IN RURAL VIETNAM
 Tác giả: Bùi Thị Minh Tú*
Đăng tại: Vol. 17, No. 9, 2019; Trang: 40-44
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Thế giới đang tiến rất xa về sử dụng năng lượng tái tạo, bao gồm các công nghệ để chuyển đổi dạng năng lượng và các chính sách của nhà nước khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng này để đảm bảo sự phát triển bền vững.
Bên cạnh việc xây dựng những nhà máy năng lượng tái tạo lớn, tùy thuộc vào tiềm lực kinh tế và điều kiện thực tế của mình, mỗi quốc gia có một chính sách riêng về phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo ở qui mô nhỏ như các cụm dân cư, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các hộ dân…
Bài báo nghiên cứu thực tế tiêu thụ điện phục vụ cho mục đích sinh hoạt ở một số khu vực nông thông Việt Nam. Từ đó, bài báo đề xuất mô hình hệ thống năng lượng mặt trời với quy mô phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu nhưng vẫn đáp ứng được phần lớn nhu cầu sử dụng của người dân.
Từ khóa: năng lượng mặt trời; năng lượng tái tạo; hệ thống năng lượng thông minh; lưới điện; phối hợp điện năng
Abstract:
The world has advanced quickly in using renewable energy, including developing technologies to convert different types of energy and state policies to encourage the use of these energy sources to ensure sustainable development.
In addition to building large renewable energy plants, depending on their economic potentials and practical conditions, each country has its own policy of developing and using renewable energy on small scale, such as at residential clusters, small production facilities as well as in households…
This paper studies the actual electricity consumption for daily domestic use in some rural areas of Vietnam. A solar energy system model with suitable scale is then proposed. This is for the aim of reducing initial investment cost while satisfying most of people's needs.
Key words: solar energy; renewable energy; smart energy system; electricity grid; power joint
Tài liệu tham khảo:
[1] S. Upadhyay, M.P. Sharma, A review on configurations, control and sizing methodologies of hybrid energy systems, Renew. Sustain. Energy Rev. 38 (2014) 47-63.
[2] M. Rahman, M. Mahmodul, J.V. Paatero, Hybrid application of biogas and solar resources to fulfil household energy needs: a potentially viable option in rural areas of developing countries, Renew. Energy 68 (2014) 35-45.
[3] Quy hoạch điện VII, điều chỉnh năm 2016.
[4] Sở công thương Đà Nẵng, Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 10/2016.
[5] Green, M. A.; Emery, K.; Hishikawa, Y.; Warta, W. (2010). "Solar cell efficiency tables (version 36)". Progress in Photovoltaics: Research and Applications. 18 (5): 346. doi:10.1002/pip.1021
[6] Indra Bahadur Karki, Effect of Temperature on the I-V Characteristics of a Polycrystalline Solar Cell, Journal of Nepal Physical Society, August-2015, Vol. 3, No. 1, pp 35-40.
[7] Solar Cell Efficiency, PVEducation, pveducation.org.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,304,011