ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,120
BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẬP LUYỆN MÔN ĐÁ CẦU CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
MEASURES TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF SHUTTLECOCK PRACTICING FOR NON - MAJOR STUDENTS AT COLLEGE OF EDUCATION - THAI NGUYEN UNIVERSITY
 Tác giả: Đào Thị Hoa Quynh*
Đăng tại: Vol. 17, No. 10.1, 2019; Trang: 30-34
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
: Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường qui để đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới việc tập luyện môn Đá cầu của sinh viên. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả tập luyện môn Đá cầu cho sinh viên không chuyên TDTT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên bao gồm: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các phương tiện hỗ trợ tập luyện; tăng cường tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức và hiểu biết về nội dung, phương pháp và ý nghĩa của luyện tập TDTT; tích cực tổ chức hoạt động ngoại khoá môn Đá cầu với các hình thức tập luyện tập thể có hướng dẫn, quản lí của giáo viên; giảm số lượng sinh viên được biên chế trong 1 lớp học (15 – 20SV/ lớp)...Các biện pháp này có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả tập luyện môn đá cầu cho SV không chuyên, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của công tác GDTC và phát triển phong trào Thể thao tại Trường.
Từ khóa: Biện pháp; Đá cầu; Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên; tập luyện; sinh viên không chuyên Thể dục Thể thao.
Abstract:
This study uses routine scientific research methods to assess the situation and factors affecting students' practice of Shuttlecock. On that basis, the study proposes measures to improve the efficiency of the practice of Shuttlecock for non-major students of College of Education,Thai Nguyen University including: Increasing investment in facilities and training facilities; strengthening education and propaganda to raise awareness and understanding of the content, methods and meanings of sports training; actively organizing extracurricular activities with the form of collective training with instruction and management of teachers; reducing the number of students who are staffed in one class (15 – 20 students/class). These measures are important for increasing efficiency of shuttlecock practice for non major students, thereby improving the results of physical training education and speeding up the sports movement at the university.
Key words: Measures; Shuttlecock; College of Education - Thai Nguyen University; practice; non-major students; Sports and Physical Training
Tài liệu tham khảo:
[1] Võ Thị Ngọc Lan, “Giải pháp nâng cao kết quả học tập cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, (2015), tr131-138
[2] Kết quả thi kết thúc học phần Đá cầu của sinh viên không chuyên TDTT trường ĐHSP – ĐHTN, 2018
[3] Đào Thị Hoa Quỳnh, Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT ngoại khóa cho SV không chuyên TDTT trường ĐHSP_ĐHTN, (2013)
[4] Thời khóa biểu chính thức học kì I, học kì II của Khoa TDTT trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên năm học 2018 – 2019

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,120