ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,391
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐA KÊNH TỰ ĐỘNG DÙNG ĐỂ ĐO CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG
AUTOMATIC MULTI-CHANNEL SYSTEM DEVELOPMENT TO MEASURE SHRINKAGE OF CONCRETE
 Tác giả: Châu Ngọc Bảo*, Hồ Đăng Phú, Trần Thanh Tin
Đăng tại: Vol. 17, No. 10.1, 2019; Trang: 9-12
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Hệ thống đa kênh tự động dùng để đo co ngót của bê tông sử dụng thiết bị cảm biến điện tử loại dây rung có độ chính xác và ổn định cao khi đo đạc trong thời gian dài. Nó dễ dàng tháo lắp, di chuyển, tái sử dụng nhiều lần. Thiết bị thu nhận dữ liệu đa kênh có khả năng mở rộng số lượng kênh đo đáp ứng các nguyên cứu với số lượng mẫu lớn. Hệ thống này có khả năng thu nhập số liệu tự động, nhanh chóng, giảm áp lực đo đạc cho các nghiên cứu liên quan. Giao diện quản lý trực quan thể hiện tiến trình thí nghiệm trên biển đồ và bảng số liệu đo giúp người dùng dễ dàng theo dõi kết quả thí nghiệm. Người dùng có thể lựa chọn so sánh số liệu đo giữa các mẫu thí nghiệm với nhau để có cái nhìn tổng quan về thí nghiệm, lưu trữ số liệu thí nghiệm qua dạng text hoặc bảng tính Excell giúp thuận tiện trong quá trình nhập số liệu, loại bỏ sai số do nhập liệu.
Từ khóa: Co ngót bê tông; Thiết bị đo co ngót; Đo co ngót tự động; Cảm biến đo biến dạng dây rung; thiết bị thu nhận dữ liệu đa kênh
Abstract:
Automatic multi-channel system is used to measure shrinkage of concrete using electronic sensors of vibrating wire type with high accuracy and stability when measuring in a long time. It is easy to dismount, move, reuse many times. Multi-channel data acquisition device can expand the number of measuring channels to meet the research with a large number of samples. This system can also automatically and quickly collect data and reduce the measurement pressure for related studies. The interface shows the experimental process on the map and the data sheet helps users easily track the results of the experiment. Users can choose to compare the measurement data among the samples to get an overview of the experiment as well as store experimental data via text or Excell spreadsheet to facilitate the data entry process, remove errors due to data entry.
Key words: concrete shrinkage; shrinkage measuring equipment; automatic concrete shrinkage measurement; vibrating wire type sensor; multi-channel data-logger
Tài liệu tham khảo:
[1] TCVN 3117:1993, “Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ co”, Tiêu chuẩn Việt Nam, 1993.
[2] ThS. Hoàng Quang Nhu, “Xây dựng hàm biểu diễn tổn hao ứng suất trước do từ biến và co ngót của bê tông từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm”, Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, số 4/2008, Viện khoa học công nghệ xây dựng - IBST, 2008, Số trang (11-14).
[3] Cengiz Duran Atis, Alaettin Kilic, Umur Korkut Sevim, “Strength and shrinkage properties of mortar containing a nonstandard high-calcium fly ash”, Cement and Concrete Research, Vol.34, 2004, pp 99-102.
[4] J. J. Brooks, and B. H. Abu Bakar, “Shrinkage and creep of masonry mortar”, Materials and Structures/Matériaux et Constructions, Vol. 37, 2004, pp 177-183.
[5] A. B. RibeiroA. GonçalvesA. Carrajola, “Effect of shrinkage reduction admixtures on the pore structure properties of mortars”, Materials and Structures, 2006, Volume 39, Issue 2, pp 179–187.
[6] M.Palacios, F.Puertas, “Effect of shrinkage-reducing admixtures on the properties of alkali-activated slag mortars and pastes”, Cement and Concrete Research, Vol. 37, Issue 5, May 2007, Pages 691-702.
[7] Warren South, “A study of the compressive strength and drying shrinkage of cementitious binders prepared using natural pozzolans”, Doctor of Philosophy thesis, School of Civil, Mining and Environmental Engineering, University of Wollongong, 2009.
[8] Nguyễn Quang Phú, “Các yêu tố ảnh hưởng đến co ngót và một số phương pháp dự đoán co ngót của bê tông tính năng cao (HPC)”, Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường - Vol. 20, 2008.
[9] TS. Cao Duy Khôi, ThS. Ngô Hoàng Quân, “Hiện tượng co ngắn cột trong thiết kế nhà cao tầng và siêu cao tầng bê tông cốt thép”, Tạp chí Khoa học Công Nghệ Xây dựng số 2, 2012.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,391