ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,107
TƯ HỮU RUỘNG ĐẤT Ở HUYỆN PHONG PHÚ, TỈNH AN GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
OWNING PRIVATELY LAND-FIELD IN PHONG PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY
 Tác giả: Bùi Hoàng Tân*, Võ Ngọc Hiển
Đăng tại: Vol. 17, No. 10.1, 2019; Trang: 48-53
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Huyện Phong Phú, tỉnh An Giang ở nửa đầu thế kỉ XIX là một trong những vùng đất mới được khai phá, tuy có diện tích lãnh thổ tương đối lớn nhưng diện tích canh tác thực sự chưa nhiều. Tình hình sở hữu ruộng đất nơi đây có sự khác nhau về tỉ lệ, ruộng đất tư chiếm đại đa số, song quy mô tư hữu còn nhỏ lẻ và manh mún, chưa đạt mức tập trung cao độ về đất đai như các khu vực khác ở Nam Bộ. Sự khác biệt trong tư hữu đất đai do chịu tác động bởi các yếu tố đặc trưng về lịch sử khẩn hoang, điều kiện tự nhiên và tình hình chính trị - xã hội của vùng đất Phong Phú. Ở một khía cạnh khác, nghiên cứu tình hình quản lý đất đai huyện Phong Phú nửa đầu thế kỷ XIX còn là bài học lịch sử có giá trị thực tiễn đối với chính sách quản lý và sử dụng nguồn quỹ đất đai hiện nay ở thành phố Cần Thơ.
Từ khóa: tư điền; tư thổ; huyện Phong Phú; triều Nguyễn; thành phố Cần Thơ
Abstract:
Phong Phu district, An Giang province in the first half of the 19th century was one of the new lands to be explored; although the land area was relatively large, the area of cultivation was not much. Ownership of private land here was different in terms of proportions, private field land occupied majority, but the scale of private ownership was small and fragmented, not reaching the maximum concentration like other areas in Cochinchina. The difference of ownership of private land was influenced by characteristic factors of the history of reclamation, natural conditions and the political-socio situation of Phong Phu district. In another perspective, studying land management in Phong Phu district in the first half of the 19th century will give historical lessons of practical value for the policy of managing and using the current land fund in Can Tho city.
Key words: private field; private land; Phong Phu district; Nguyen dynasty; Can Tho city
Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Đình Đầu, Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam Kỳ lục tỉnh, NXB Trẻ, 1992.
[2] Nguyễn Đình Đầu, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn – An Giang (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng), NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1994.
[3] Nguyễn Đình Đầu, Tổng kết nghiên cứu địa bạ Nam Kỳ lục tỉnh, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1994.
[4] Trần Thị Thu Lương, Chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1994.
[5] Nguyễn Phúc Nghiệp (2013), “Một vài nhận xét về sở hữu tư điền tư thổ ở Nam Bộ nửa đầu thế kỉ XIX: trường hợp ở tỉnh Tiền Giang”, Tạp chí nghiên cứu Lịch sử, 8 (448), tr.31 – 36.
[6] Philippe Langlet, Quach Thanh Tam, Atlas Historique Des six Provinces Du Sud Du Vietnam du milieu du XIXe au debut du XXe siècle, 2001.
[7] Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, bản dịch Viện Sử học, tập 4, NXB Giáo dục, 2006.
[8] Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, bản dịch Viện Sử học, tập 5, NXB Thuận Hóa, 2006.
[9] Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Địa chí Cần Thơ, Cần Thơ, 2002.
[10] Cổng thông tin điện tử Thành phố Cần Thơ https://www.cantho.gov.vn/

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,107