ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,135
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HYPERWORKS TỐI ƯU HÓA THÂN XE BUÝT THACO CITY B60
AN APPLICATION OF HYPERWORKS SOFTWARE TO OPTIMIZATION OF THACO CITY B60 BUS FRAME STRUCTURE
 Tác giả: Phan Minh Đức*, Lê Công Tín
Đăng tại: Vol. 17, No. 10.1, 2019; Trang: 18-23
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo này trình bày quy trình thiết kế ứng dụng CAE vào tối ưu hóa, phân tích độ bền kết cấu trong các trường hợp chịu tải thông thường của ô tô buýt để thực hiện thiết kế mới thân xe buýt Thaco City B60. Phần mềm HyperWorks đã được sử dụng để mô phỏng độ bền và chuyển vị kết cấu thân xe, với phương pháp bù quán tính, 8 chế độ tải trọng khi ô tô chở số người định mức (60 người). Kết cấu thân xe được tối ưu trên quan điểm giảm khối lượng, với các điều kiện ràng buộc về vật liệu sử dụng và thực tế công nghệ hiện nay của THACO. Công cụ mô phỏng giúp rút ngắn quá trình thiết kế, tối ưu quá trình thiết kế và sản xuất sản phẩm. Kết quả mô phỏng giúp giảm chi phí thử nghiệm của nhà máy và giảm tiềm ẩn khiếm khuyết của sản phẩm; khẳng định độ tin cậy của sản phẩm; góp phần giảm giá thành sản phẩm và cải thiện môi trường.
Từ khóa: Quy trình thiết kế sản phẩm ứng dụng CAE; tối ưu hóa thân xe buýt; độ bền thân xe buýt; phần mềm HyperWorks
Abstract:
This paper presents the procedure of designing CAE applications to optimization and structural durability analysis in the normal load cases of buses to implement the new design of Thaco City B60 bus body. HyperWorks software has been used to simulate body construction durability and displacement, with inertial compensation, 8 load modes when carrying a rated number of 60 people. The body structure is optimized from the point of view of volume reduction, with the conditions of the materials used and the current technology of THACO. Simulation tools help shorten the design process, optimize the process of designing and manufacturing the product. Simulation results help reduce testing costs and reduce potential product defects; confirm the reliability of the product; contributing to reducing product costs and improving the environment.
Key words: CAE application design process; optimize bus frames; bus frame durability; HyperWorks software
Tài liệu tham khảo:
[1] Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải, Quyết định phê duyệt đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020. Hà Nội: 2016 [Online]. Xem tại: http://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-3446-qd-bgtvt-de-an-nang-cao-chat-luong-van-tai-hanh-khach-cong-cong-xe-buyt-2020-2016
[2] Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Quy hoạch phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Thành phố Hồ Chí Minh: 2015. [Online]. Xem tại: http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/HoatDongAnh/thang%208%20nam%202015%/Bao%20Cao%20tom%tat.pdf
[3] WeiNingbo, The Finite Element of Analysis of Integrated Coach Body Based on ANYS. China: Chang’an University, 2011.
[4] Trần Hữu Nhân, Phan Đình Huấn, Phạm Xuân Mai, “Nghiên cứu tính toán tối ưu hóa kết cấu thân xe buýt”. Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. [Online]. Xem tại: http://nsl.hcmus.edu.vn/greenstone/collect/hnkhbk/archives/HASH7126.dir/doc.pdf
[5] Nguyễn Thành Tâm, “Nghiên cứu nâng cao tính an toàn con người trong ô tô khách xảy ra va chạm trực diện”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tập 25, từ trang 132 đến 139.2017
[6] Altair, Structural Optimization using OptiStruct. Altair HyperWorks, 2014
[7] Altair, OptiStruct for Linear Analysis. Altair HyperWorks, 2013
[8] Nguyễn Đình Đức, Đào Như Mai, Sức bền vật liệu và kết cấu. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2011
[9] National University of Singapore (NUS), “Inertia Relief”. [Online]. Xem tại: http://bobcat.nus.edu.sg:2080/English/SIMACAEANLRefMap/Siaanl-c-inertiarelief.htm

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,135