ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,882
GIẢI PHÁP ĐO ĐẠC VÀ ĐỀN BÙ CÁC LỖI ĐỊNH VỊ CHO CÁC THIẾT BỊ BÀN XOAY HAI TRỤC
A SOLUTION TO MEASURE AND COMPENSATE ALL LOCATION ERRORS RELATED TO 2-AXIS ROTARY TABLE
 Tác giả: Hữu Nhân Nguyễn*
Đăng tại: Vol. 17, No. 11, 2019; Trang: 11-15
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, các trung tâm gia công CNC đang được ứng dụng ngày càng nhiều và dần thay thế các máy công cụ truyền thống. Do đó, việc mở rộng khả năng công nghệ cũng như nâng cao chất lượng gia công của các máy CNC đang thu hút được rất nhiều sự chú ý. Trong đó, các thiết bị bàn xoay 2 trục luôn được xem là lựa chọn hàng đầu nhờ giá thành rẻ, dễ tích hợp với các trung tâm CNC 2, 3 trục và các máy công cụ truyền thống. Tuy nhiên, các lỗi hình học tồn tại trong các thiết bị này là nguyên nhan chính dẫn đến sự không chính xác trong quá trình gia công, đặc biệt là thành phần lỗi định vị. Trong nghiên cứu này, các tác giả hướng đến việc thiết lập một quy trình đo đạc và đền bù các lỗi định vị cho bàn xoay 2 trục phổ biến nhất (A,C) bằng máy đo CMM. Kết quả thử nghiệm cho thấy rằng độ chính xác của thiết bị được thử nghiệm được nâng cao hơn 50%.
Từ khóa: Trung tâm gia công CNC; bàn xoay 2 trục; lỗi hình học; lỗi định vị; máy đo CMM
Abstract:
In the process of industrialization and modernization in our country today, CNC machining centers are being applied more and more and gradually replacing traditional machine tools. Therefore, expanding technology capabilities as well as improving the machining quality of CNC machines is attracting a lot of attention. In particular, the 2-axis rotary tables are always considered as one of the top choices thanks to low cost, easiness to integrate with 2, 3-axis CNC centers and traditional machine tools. However, the geometry errors that exist in these devices are the main cause of inaccuracies in the machining process, especially the location errors. In this study, the authors aim to establish a process for measuring and compensating location errors for the most popular 2-axis rotary table (A, C) with a Coordinate Measuring Machine (CMM). Test results show that the accuracy of the tested device is improved by more than 50%.
Key words: CNC machining centers; 2-axis rotary table; geometry errors; location errors; Coordinate Measuring Machine (CMM)
Tài liệu tham khảo:
[1] W.-T. Lei, W.-C. Wang, and T.-C. Fang, “Ballbar dynamic tests for rotary axes of five-axis CNC machine tools”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 82–83, 2014, pp. 29-41.
[2] ISO 230-1. Test Code for Machine Tools. Part 1. Geometric Accuracy of Machines Operating Under No-Load or Finishing Conditions, 1996, ISO, Geneva.
[3] X. Jiang and R. J. Cripps, “A method of testing position independent geometric errors in rotary axes of a five-axis machine tool using a double ball bar”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 89, 2015, pp. 151-158.
[4] S. Ibaraki, T. Iritani, and T. Matsushita, “Error Calibration on Five-axis Machine Tools by on-the-machine Measurement of Artifacts using a Touch-trigger Probe”. in Proceedings of Fourth CIRP International Conference on High-Performance Cutting, 2010.
[5] Trapet E, Wa¨ldele F, “A Reference Object Based Method to Determine The Parametric Error Components of Coordinate Measuring Machines and Machine Tools”. Measurement 9:17–22, 1991.
[6] Bringmann B, Ku¨ ng A, Knapp W, “A Measuring Artifact for True 3D Machine Testing and Calibration”, Annals of the CIRP 54(1):471–474, 2005.
[7] H. Schwenke, W. Knapp, H. Haitjema, A. Weckenmann, R. Schmitt, and F. Delbressine, “Geometric error measurement and compensation of machines—An update”, CIRP Annals - Manufacturing Technology, vol. 57, 2008, pp. 660-675.
[8] S. Ibaraki, T. Iritani, and T. Matsushita. “Calibration of location errors of rotary axes on five-axis machine tools by on-the-machine measurement using a touch-trigger probe”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 58, 2012, pp. 44-53.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,882