ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,419
THIẾT KẾ XE ĐIỆN TỰ HÀNH VẬN CHUYỂN LINH KIỆN TRONG NHÀ MÁY LẮP RÁP Ô TÔ
DESIGN OF AN ELECTRIC AUTOMATIC GUIDED VEHICLE FOR TRANSPORTING COMPONENTS IN AUTOMOBILE ASSEMBLY FACTORIES
 Tác giả: Phạm Quốc Thái*, Văn Công Tài
Đăng tại: Vol. 17, No. 11, 2019; Trang: 28-32
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tự động hóa đang xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống và sản xuất. Chính vì sự phát triển mạnh mẽ đó đã đặt ra vấn đề thiết yếu cần giải quyết là bài toán tối ưu trong vận chuyển hàng hóa. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để có thể giải quyết bài toán đó là phương tiện vận chuyển hàng hóa tự động. Bài báo đã phân tích, tính toán, thiết kế xe điện tự hành dùng để vận chuyển linh kiện hàng hóa trong nhà máy lắp ráp ô tô. Xe điện được thiết kế với tải trọng lớn nhất là 1 tấn và vận tốc đa xe có thể đạt được là 3,6 km/h. Xe điện đáp ứng được các điều kiện vận hành trong nhà máy sản xuất, có thể điều chỉnh linh hoạt giữa chế độ tự động hoặc kết hợp với điều khiển bởi con người. Kết quả thử nghiệm mô hình cho thấy xe hoạt động ổn định và có thể đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hàng trong môi trường công nghiệp.
Từ khóa: Xe điện tự hành vận; cảm biến; bộ điều khiển trung tâm; tính toán; mô phỏng
Abstract:
With the development of increasingly powerful industrial revolution 4.0, automation has appeared more and more in all aspects of life and production. This strong development requires the optimization of freight transport. One of the most important factors to solve this problem is the automatic vehicle of transporting components. The article analyzes, calculates and designs an automatic electric Guided Vehicle for transporting components to optimize operations in automobile assembly factories. This electric vehicle is designed with a maximum load of 1 ton and the maximum speed can reach 3.6 km/h. The electric vehicle meets the operating conditions in the factor and can be adjusted flexibly between an automatic mode or combined with human controlling. The model test results show that the vehicle operates stably and can meet the requirements of transporting components in industrial environments.
Key words: Electric automatic guided vehicle; sensor; electronic control unit; calculation; simulation
Tài liệu tham khảo:
[1] PGS.TS. Nguyễn Nhật Lệ, Tối ưu hóa và ứng dụng, Nhà xuất bản Hà Nội, 2001.
[2] GS. Phan Kỳ Phùng, Ths. Thái Hoàng Phong, Giáo trình sức bền vật liệu, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 2009.
[3] Nguyễn Hoài Sơn (Chủ biên) – Lê Thanh Phong – Mai Đức Đãi. Giáo trình Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008.
[4] TS. Phan Minh Đức, Lý thuyết ô tô, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 2016.
[5] Nguyễn Trọng Hiệp. Thiết kế chi tiết máy. Nhà xuất bản giáo dục.
[6] TS Nguyễn Hoàng Việt, Thiết kế các hệ thống ô tô – Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 2017.
[7] Lê Văn Tụy, Tính toán thiết kế - kiểm nghiệm hệ thống phanh ôtô, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[8] Datasheet of Arduino Mega 2560.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,419