ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,709
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LMS TEST.LAB ĐÁNH GIÁ RUNG ĐỘNG, TIẾNG ỒN XE BUÝT THACO CITY B60
APPLICATION OF LMS TEST.LAB SOFTWARE IN ORDER TO EVALUATE VIBRATION, NOISE IN B60 CITY BUS THACO
 Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng*, Trần Thanh Thái
Đăng tại: Vol. 17, No. 11, 2019; Trang: 33-38
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Ở nước ta hiện nay kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đi lại của con người dần tăng lên, cùng với đó ngành công nghiệp ô tô cũng không ngừng phát triển. Đặc biệt, xe buýt công cộng ngày càng được chú trọng đầu tư để nâng cao chất lượng vận tải hành khách, giảm ô nhiễm môi trường. Tại Công ty Bus Thaco công tác kiểm nghiệm chất lượng là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Vì vậy, công tác đánh giá rung - ồn xe buýt Thaco City B60 là vấn đề cấp thiết. Trong bài báo này trình bày kết quả thực nghiệm đánh giá rung động, tiếng ồn xe buýt Thaco City B60.Dựa trên kết quả thực nghiệm để phân tích và đề ra các biện pháp cải tiến giảm rung động, tiếng ồn nhằm nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm đồng thời nâng cao được khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Từ khóa: Phần mềm LMS; tiếng ồn; rung động; xe buýt Thaco City B60; Cải tiến
Abstract:
In our country, the economy and society are growing rapidly, the demand for human transportation gradually increases. As a result, the automobile industry is also constantly developing. In particular, public buses are increasingly focused on investment in order to upgrade passenger transport quality as well as minimizing environmental pollution. At Bus Thaco, quality testing is a factor that is on the top priority. Therefore, the vibration and noise assessment – B60 City Bus Thaco is an urgent issue. This article reports the experimental results of vibration and noise of vehicle based on an introduction of theoretical, empirical basis, measurement analysis and improvement of vibration and noise issues of vehicle, to minimize product development time as well as improve the competitiveness of businesses as well.
Key words: LMS Software; noise; vibration; B60 City Bus Thaco; improve
Tài liệu tham khảo:
[1] ISO 2631-1, Mechanical vibration and shock-Evaluation of human exposure to whole-body vibration, Second edition, 2004.
[2] QCVN 09/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, 2015.
[3] PHILIPPINE NATINAL STANDARD/PNS 2126, Public Utility Vehicles Class 2 and Class 3 – Dimensions, 2017.
[4] TRƯƠNG DŨNG, Tài liệu thiết kế sơ bộ ô tô khách thành phố, lưu hành nôi bộ, 2018.
[5] NGUYỄN HỮU CẨN, DƯ QUỐC THỊNH, PHẠM MINH THÁI, LÊ THỊ VÀNG, Lý thuyết ô tô - Máy kéo, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 1998.
[6] CRUISE DEAL TIME AND AVL, Vehicle system simulition from concept to testing, China, 2008.
[7] WEICHAI POWER, Diesel parts catalogue.
[8] SIEMENS, The LMS Test.Lab Modal Analysis manual (2012).
[9] ANDERS BRANDT, Noise and vibration Analysis: Singnal Analysis and Experimental Procedures (2011).
[10] CYRIL M. HARRIS, ALLAN G. PIERSOL, Harris shock and virbration handbook, New York, 2002.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,709