ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912

Tạp chí VOL. 17, NO. 12.1, 2019

Bìa                    Mục lục                    
TTTiêu đềLượt xemTrang
1Development of restaurant serving robot using line following approach
Tác giả:  Võ Như Thành*
13021
2Efficient optimization of pump scheduling for reduction of energy costs and Greenhouse gas emissions
Tác giả:  Đại Phạm Đức*, Phạm Văn Tỉnh
11595
3Evaluation of speaker-dependent and average-voice Vietnamese statistical speech synthesis systems
Tác giả:  Ninh Khánh Duy*
98811
4Identification of bioactive compounds in water extract of sarang semut (Myrmecodia pendans) bulb and its potential for the inhibition of hela and MDA-MB-231 cancer cells
Tác giả:   Phuong Lan Nguyen Tran*, Yi-Hsu Ju, Lu-Ki Ong, Thi Tran Anh Tuan
84217
5Polyol-mediated synthesis of size-controlled copper nanoparticles under microwave irradiation
Tác giả:  Đặng Bảo Trung*, Trần Thị Kiều Anh
110821
6Research on a new spectrophotometric method for determinating trace amounts of fluoride
Tác giả:  Võ Anh Khuê*
115124
7Studies on the causes of landslides for mountainous regions in central region of Vietnam
Tác giả:  Vo Nguyen Duc Phuoc, Nguyen Quang Binh, Pham Dinh Hung, Doan Viet Long, Nguyễn Chí Công*
89429
8Distribution of terrestrial fauna on Son Tra Peninsula, Da Nang city
Tác giả:  Đức Minh Hoàng*, Trần Văn Bằng, Lê Duy, Tô Văn Quang, Hoang Quoc Huy
147834
9Species diversity of Rotifers (Rotifera: monogononta) from Ly Son Island with a new record for Vietnam
Tác giả:  Võ Văn Minh, Trịnh Đăng Mậu*, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Ngọc Sơn, Duong Quang Hung
141340
10A critical discourse analysis of English electronic news reports on environmental sustainability
Tác giả:  Lưu Quý Khương, Hạ Quyên Nguyễn*
91943
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912