ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,668,949
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ MỚI ĐỂ XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT FLORUA
RESEARCH ON A NEW SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR DETERMINATING TRACE AMOUNTS OF FLUORIDE
 Author: Võ Anh Khuê*
Đăng tại: Vol. 17, No. 12.1, 2019; Trang: 24-28
DOI: http://doi.org/10.31130/JST-UD2019-074E
Abstract:
A new spectrophotometric method for determinating trace amounts of fluoride has been introduced in this article. The principle of the method is based on the reaction of fluoride with a complex of aluminum ion and xylenol orange reagent (Al-XO). The concentration of fluoride in water is determined by measuring the red color of the Al-XO complex at 555 nm or measuring the yellow color of the XO reagent at 430 nm. The factors affecting the method for the determination of fluoride were examined. At the optimum condition, the limit of quantitation of this method is 0.08-2.1 mg/L. Based on an analysis of fluoride in the actual samples, the error of the method is less than 6%. A new point of this article is that this is the first time the type of calibration curve graph A = f (logC) in the spectrophotometric method (where: A – absorption; log - logarithm; C – concentration of fluoride) has been used in the world.
Key words: Spectrophotometric; aluminum; xylenol orange; fluoride.
Tài liệu tham khảo:
[1] Zaher Barghouthi, Sameer Amereih, “Spectrophotometric determination of fluoride in groundwater using resorcin blue complexes”, American Journal of Analytical Chemistry, 3, 2012, 651-655.
[2] M. M. Emamjomeh, Electrocoagulation technology as a process for defluoridation in water treatment, University of Wollongong thesis collection, 2006.
[3] World Health Organization, Report: Water sanitation and health-Fluoride, 2005.
[4] World Health Organization, Fluoride in drinking water, WHO Guidelines for drinking water quality,2004.
[5] Vietnam standard (TCVN 6195:1996): Water quality – Determination of fluoride, Part 1 – Electrochemical probe method for potable and lightly polluted water, 1996.
[6] Vietnam standard (TCVN 6494-1:2011): Water quality – Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ion, Part 1 – Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate, 2011.
[7] Javad Zolgharnein, Akram Shahrjedri, Gholamhasan Azimi, Jahanbakhsh Ghasemi, “Spectrophotometric determination of trace amounts of fluoride using an Al-Xylenol orange complex as a colored reagent”, Analytical Sciences, 25, 2009, 1249-1253.
[8] M. Garrido, A. G. Lista, M. Palomeque, and B. S. Fernandez Band, “Fluorimetric determination of fluoride in a flow assembly intergrated on-line to an open/closed FIA system to remove interference by solid phase extraction”, Talanta, 58(5), 2002, 849-853.
[9] J. Nishimoto, T. Yamada, and M. Tabata, “Solvent extraction and fluorometric determination of fluoride ion at ppb level in the presence of large excess of aluminum(III) and iron(III) by using an expanded porphyrin, sapphyrin”, Analytica Chimica Acta, 428(2), 2001, 201-208.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,668,949