ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,506
TỔNG HỢP NANO ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP POLYOL CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA VI SÓNG
POLYOL-MEDIATED SYNTHESIS OF SIZE-CONTROLLED COPPER NANOPARTICLES UNDER MICROWAVE IRRADIATION
 Author: Đặng Bảo Trung*, Trần Thị Kiều Anh
Đăng tại: Vol. 17, No. 12.1, 2019; Trang: 21-23
DOI: http://doi.org/10.31130/JST-UD2019-093E
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong nghiên cứu này, nano đồng đã được tổng hợp từ [Cu(OH)(TMEDA)]2Cl2 bằng phương pháp polyol, sử dụng glycerol làm dung môi, dưới sự hỗ trợ của vi sóng. Đặc trưng vật liệu được kiểm chứng bằng các phương pháp hóa lý khác nhau như quang phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS), phổ hấp thu tử ngoại - khả kiến (UV-vis), nhiễu xạ tia X (PXRD) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), cho thấy sự hình thành các hạt nano hình cầu có đường kính khoảng 3.2-4.2 nm. Hơn nữa, kích thước của hạt nano cũng được kiểm soát và điều khiển thông qua thời gian tổng hợp, cho thấy sự hình thành các hạt nano đồng tuân theo mô hình “đơn phân tán”.
Từ khóa: đồng; hạt nano; phương pháp polyol; vi sóng
Abstract:
In this research, well-dispersed zero-valent copper nanoparticles (CuNPs) were successfully synthesized from a well-defined complex of [Cu(OH)(TMEDA)]2Cl2 in neat glycerol via a polyol method, under microwave irradiation (MW) assistance. The as-prepared CuNPs were thoroughly characterized by means of various techniques such as inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), Ultraviolet-visible spectroscopy (UV-vis), X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM) analyses, evidencing the formation of the spherical nanoparticles with the range of 3.24.2 nm in mean diameter. In addition, the size control of obtained CuNPs was examined via reaction time, thereby showing that the formation of CuNPs conformed to the model of “mono-dispersion”.
Key words: copper; nanoparticles; polyol synthesis; microwave.
Tài liệu tham khảo:
[1] P. Serp, K. Philippot, Nanomaterials in catalysis, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2013.
[2] V. Pareek, A. Bhargava, R. Gupta, N. Jain, J. Panwar, “Synthesis and applications of noble metal nanoparticles: a review”, Adv. Sci. Eng. Med., 9, 2017, 527-544.
[3] M. B. Gawande, A. Goswami, F.-X. Felpin, T. Asefa, X. Huang, R. Silva, X. Zou, R. Zboril, R. S. Varma, “Cu and Cu-based nanoparticles: synthesis and applications in catalysis”, Chem. Rev., 116, 2016, 3722-3811.
[4] F. Fiévet, S. Ammar-Merah, R. Brayner, F. Chau, M. Giraud, F. Mammeri, J. Peron, J.-Y. Piquemal, L. Sicard, G. Viau, “The polyol process: a unique method for easy access to metal nanoparticles with tailored sizes, shapes and compositions”, Chem. Soc. Rev., 47, 2018, 5187-5233.
[5] P. Cintas, S. Tagliapietra, E. C. Gaudino, G. Palmisano, G. Cravotto, “Glycerol: a solvent and a building block of choice for microwave and ultrasound irradiation procedures”, Green Chem., 16, 2014, 1056-1065.
[6] S. V. Saikova, S. A. Vorob’ev, R. B. Nikolaeva, Y. L. Mikhlin, “Conditions for the formation of copper nanoparticles by reduction of copper(II) ions with hydrazine hydrate solutions”, Russ. J. Gen. Chem., 80, 2010, 1122-1127.
[7] V. K. LaMer, R. H. Dinegar, “Theory, production and mechanism of formation of monodispersed hydrosols”, J. Am. Chem. Soc., 72, 1950, 4847-4854.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,506