ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,075
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
EXPLORING FATORS AFFECTING TRAVEL MODE CHOICE OF CITIZENS IN DA NANG CITY
 Tác giả: Trần Thị Phương Anh*, Nguyễn Phước Quý Duy, Phan Cao Thọ, Fumihiko Nakamura
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 8-13
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các loại phương tiện giao thông cá nhân, các vấn đề giao thông đô thị như ùn tắc, tai nạn hay ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân đô thị. Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn phương tiện đi lại của người dân trong các đô thị có tỷ lệ xe máy chiếm ưu thế. Sử dụng mô hình logit đa thức (MLM) với số liệu khảo sát từ 848 người dân thành phố Đà Nẵng, kết quả nghiên cứu cho thấy đặc điểm cá nhân như tuổi, thu nhập có tác động đến quyết định chọn phương thức đi lại của người dân đô thị. Mục đích đón con, giải trí, tính phức tạp của hành trình và yếu tố sở hữu xe máy có tác động tích cực đến việc chọn phương tiện xe máy. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy, khoảng cách đi lại của chuyến đi ảnh hưởng tỷ lệ thuận với quyết định sử dụng xe buýt.
Từ khóa: Phương thức đi lại; Mô hình logit đa thức; Hành vi đi lại; Ùn tắc giao thông; Giao thông đô thị.
Abstract:
Due to the development of private vehicles, urban transport problems, such as traffic congestion, traffic accidents or air pollution, are getting more and more common and serious. This affects the life quality of urban people. This study aims to find factors affecting the travel mode choice of people living in urban areas where motorcycles have been dominating traffic system. With the data collected from 848 people living in Da Nang, a multinomial logit model (MLM) is developed to explore variables affecting the mode choice for ordinal trips of citizens. Key findings of the research show that individual variables such as age, income have a significant impact on their mode choice decision. The purpose of trips like picking children or entertainment, the complexity of trips (the number of temporary stops) and factor of motor owning have a strong positive effect on the choice of motorcycles as a means of ordinary traveling. Furthermore, it is also found that the distance has a positive impact on the decision of using bus for travelling.
Key words: Travel mode choice; Multinomial Logit Model; Travel behaviour; Traffic congestion; Urban traffic.
Tài liệu tham khảo:
[1] A. Ellaway, S. Macintyre, R. Hiscock, and A. Kearns, “In the driving seat: psychosocial benefits from private motor vehicle transport compared to public transport,” Transp. Res. Part F Traffic Psychol. Behav., vol. 6, no. 3, pp. 217–231, Sep. 2003.
[2] L. Steg, “CAN PUBLIC TRANSPORT COMPETE WITH THE PRIVATE CAR?,” IATSS Res., vol. 27, no. 2, pp. 27–35, 2003.
[3] T. H. Van, J.-D. Schmoecker, and S. Fujii, “Upgrading from motorbikes to cars: Simulation of current and future traffic conditions in Ho Chi Minh City,” presented at the Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Vol.7 (The 8th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2009), 2009, pp. 335–335.
[4] T. Shimizu, A. T. Vu, and H. M. Nguyen, “A study on motorcycle-based motorization and traffic flow in Hanoi city: toward urban air quality management,” WIT Trans. Ecol. Environ., vol. 82, p. 17, 2005.
[5] H. A.-R. S. Lubis, “Motorcycles Growth and Its Impacts to Urban Transportation,” Proc. East. Asia Soc. Transp. Stud., p. 14, 2009.
[6] D. I. H. Tien-pen, D. Ahmad, F. M. Sadullah, D. Nguyen, and X. Dao, A comparison study on motorcycle traffic development in some Asian countries case of Taiwan, Malaysia and Vietnam. 2003.
[7] K. E. Whalen, A. Páez, and J. A. Carrasco, “Mode choice of university students commuting to school and the role of active travel,” J. Transp. Geogr., vol. 31, pp. 132–142, Jul. 2013.
[8] R. Amoh-Gyimah and E. N. Aidoo, “Mode of transport to work by government employees in the Kumasi metropolis, Ghana,” J. Transp. Geogr., vol. 31, pp. 35–43, Jul. 2013.
[9] L. M. Rea, “Designing and Conducting Survey Research,” p. 355.
[10] Gujarati D. N., “Chương 9 Các mô hình hồi quy đa thức,” p. 40.
[11] S. O’Halloran, “Lecture 10: Logistical Regression II— Multinomial Data,” p. 73.
[12] S. D. Hoffman and G. J. Duncan, “Multinomial and Conditional Logit Discrete-Choice Models in Demography,” Demography, vol. 25, no. 3, p. 415, Aug. 1988.
[13] N. L. Tran, M. Chikaraishi, J. Zhang, and A. Fujiwara, “Exploring Day-to-day Variations in the Bus Usage Behavior of Motorcycle Owners in Hanoi,” Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 43, pp. 265–276, 2012.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,075