ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,794
HỆ THỐNG HÓA GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC NHÂN SINH MỸ
SYSTEMATIZING VALUES AND LIMITATIONS OF SOME AMERICAN PHILOSOPHICAL SCHOOLS ON HUMAN LIFE
 Tác giả: Trịnh Sơn Hoan*
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 83-87
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Triết học Mỹ có ba trường phái cơ bản là chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa Freud. Chủ nghĩa thực dụng ra đời ở Mỹ, với phương trâm lấy hiệu quả làm thước đo mọi hành động đã giúp người Mỹ gặt hái được nhiều thành công. Tuy vậy, chủ nghĩa thực dụng cũng có nhiều hạn chế như đề cao giá trị vật chất, đề cao kinh nghiệm cá nhân, vv..; Chủ nghĩa hiện sinh không ra đời ở Mỹ, nhưng có mặt ở Mỹ theo phong trào phản ứng lại khoa học kỹ thuật, có những giá trị nhân bản về đời sống cá nhân nhưng với mục đích đi tìm con người toàn vẹn đã bộc lộ những hạn chế khi không thể đạt được mục tiêu đề ra; Chủ nghĩa Freud ra đời ở Áo, sau đó lưu chuyển đến Mỹ, với bản chất đề cao cái tôi sinh học đã giúp người Mỹ hiểu rõ cá tính của mình hơn. Nhưng việc tuyệt đối hóa những yếu tố bản năng đã cho thấy hạn chế của thuyết này.
Từ khóa: triết học; nhân sinh; chủ nghĩa; thực dụng; hiện sinh; Freud
Abstract:
American philosophy is comprised of three fundamental schools namely pragmatism, existentialism and Freudism. Pragmatism came into existence in the United States with the motto of regarding efficiency as a measure of all actions that helped Americans achieve much success. However, pragmatism has many limitations such as heightening materialistic value, individual experience, etc. Existentialism was not born in the United States, but its presence in the United States could be attributed to a movement in response to science and technology; existentialism demonstrates human values of individual life, but since it aims to seek the perfect human being, it has revealed its own limitations when the goal cannot be achieved. Freudism was established in Austria and afterwards brought to the United States; it is characterized by heightening the biological ego that has helped Americans get a better insight into their character. But placing the utmost importance on instinctive factors has shown the limitations of this theory.
Key words: philosophy; human life; pragmatism; existentialism; Freudism
Tài liệu tham khảo:
1. Vương Kính Chi (2000), Lược sử nước Mỹ, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Cơ quan thông tin Mỹ (1994), Lược sử nước Mỹ, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đỗ Lộc Diệp, chủ biên (2003), Âu - Mỹ - Nhật: Văn hóa và phát triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
4. Phan Quang Định (2008), Toàn cảnh triết học Âu Mỹ thế kỷ XX, Nxb Văn học, Hà Nội.
5. Trần Thái Đỉnh (2005), Triết học hiện sinh, Nxb Văn học, Hà Nội.
6. Lưu Phóng Đồng (1994), Triết học phương Tây hiện đại, Tập 1, 2, 3, 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Vương Ngọc Bình (2004), Uyliam Giêmxơ, Nxb Thuận Hóa, Huế.
8. Phạm Minh Lăng (1984), Mấy vấn đề triết học phương Tây, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
9. Bùi Đăng Duy, Nguyễn Tiến Dũng (2006), Triết học Mỹ, Nxb Tổng hợp Hồ Chí Minh.
10. Nguyễn Tiến Dũng (2005), Lịch sử triết học phương Tây hiện đại, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
11. A.D.Tocqueville (2007), Nền dân trị Mỹ, Tập 2, Nxb Tri thức, Hà Nội.
12. I.Kant (2011), Phê phán lý tính thuần túy, Nxb Văn học, Hà Nội.
13. S.Rosen (2004), Triết học nhân sinh, Nxb Lao động, Hà Nội.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,794