ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,351
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TOÁN MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY HỞ MỘT CHIỀU CÓ KỂ ĐẾN VẬN TỐC THEO CHIỀU ĐỨNG TẠI ĐÁY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN TAYLOR – GALERKIN
STUDYING A NUMERICAL MODEL FOR SOLVING THE ONE DIMENSIONAL FLOW ACOUNTING FOR VERITCAL VELOCITY AT THE BED OF CHANNEL WITH TAYLOR - GALERKIN FINITE ELEMENT METHOD
 Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu*, Nguyễn Thế Hùng, Trần Thục
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 19-22
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong bài báo này, hệ phương trình một chiều có vận tốc thẳng đứng ở đáy lòng dẫn được xây dựng, đặt tên là hệ phương trình một chiều suy rộng (1DE), bằng cách tích phân hệ phương trình hai chiều đứng (2DV). Phương pháp phần tử hữu hạn Taylor-Galerkin được sử dụng để giải số; rời rạc theo thời gian với độ chính xác bậc 3; để rời rạc theo không gian, chúng tôi sử dụng hàm nội suy bậc hai. Rời rạc theo thời gian được thực hiện trước rời rạc theo không gian. Thí nghiệm trên mô hình vật lý có vận tốc theo chiều đứng ở đáy kênh được thực hiện nhằm cung cấp số liệu để kiểm tra tính đúng đắn của mô hình toán và lời giải số; thí nghiệm được thực hiên với các cấp lưu lượng khác nhau. Số liệu đo đo đạc bởi thí nghiệm được so sánh với kết quả tính toán theo mô hình toán 1DE cho thấy phù hợp tốt, chỉ số Nash trong các trường hợp đạt 98%.
Từ khóa: Phần tử hữu hạn; Taylor-Galerkin; một chiều suy rộng; mô hình vật lý; vận tốc chiều đứng
Abstract:
In this paper, extended 1D equations accounting for vertical velocities at the bottom of channel are investigated by integration from 2DV equations. The Taylor–Galerkin finite element method is used to solve the numerical solution with the third order accuracy in time. Second order Interpolation functions are used in space discretization. In the Taylor–Galerkin process, the time discretization precedes space discretization. An experiment on physical model is implemented to verify the capacity of the proposed numerical model with different cases of discharges. The very good agreement between numerical rerults and experimental ones can be observed. Nash–Sutcliffe model efficiency coefficients are up to 98%.
Key words: FEM; Taylor-Galerkin; extended 1D; physical model; vertical velocities.
Tài liệu tham khảo:
[1]. C. Bellos, G. J. Sakkas (1987), “1D Dam break flood wave propagation on dry bed”, Journal of Hydraulic Engineering, 113(12), 1510-1524 ASCE.
[2]. Hanif Chaudhry M. (2008), Open Channel Flow, Springer Science.
[3] Huỳnh Phúc Hậu, Nguyễn Thế Hùng (2016), "Mô hình toán dòng chảy hở một chiều suy rộng", Tuyển tập công trình hội nghị cơ học thủy khí 2015, Hà Nội.
[4]. Huỳnh Phúc Hậu, Nguyễn Thế Hùng (2017), "Áp dụng phương pháp Runghe-Kutta bậc bốn giải bài toán dòng chảy hở một chiều ổn định có sự xáo trộn ở đáy lòng dẫn", Hội nghị cơ học toàn quốc 2017, Hà Nội.
[5]. J. Hou, F. Simons, M. Mahgoub, R. Hinkelmann (2013), “A robust well balanced model on unstructured grids for shallow water flows with wetting and drying over complex topography”, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg, 257, 126-149.
[6]. W. Lai, A.A, Khan (2014), "Discontinuous Galerkin Method for 1D shallow water flow in Natural Rivers”, J, Engineering Application of Computational Fluid Mechanics, 6, 74-86.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,351