ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,975
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH LẮP ĐẶT MÔ HÌNH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VÙNG NÔNG THÔN TỈNH HẬU GIANG
ANALYSING FACTORS IMPACTING DECISION-MAKING ABILITY TO INSTALL A SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM ON HOUSE ROOFTOP – RESEARCH IN RURAL AREAS OF HAU GIANG PROVINCE
 Tác giả: Lê Trần Thanh Liêm*, Pham Ngoc Nhan, Nguyễn Phúc Duy
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 67-73
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu đã thực hiện các khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho người tham gia về năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời (NLMT) và các mô hình ứng dụng. Trên cơ sở đó, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định lắp đặt mô hình điện NLMT trên mái nhà của họ đã được phân tích. Tổng số 260 người dân tham gia được lựa chọn ngẫu nhiên từ 5 ấp thuộc xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp và 5 ấp thuộc xã Phú Hữu, huyện Châu Thành A. Kết thúc nghiên cứu, kiến thức về NLTT của học viên (HV) được tăng cường. Tỉ lệ HV am hiểu đầy đủ về NLTT tăng từ 4,2% lên 76,9%. Kết quả từ mô hình Binary Logistic đã cho thấy, yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định lắp đặt hệ thống điện NLMT trên mái nhà phụ thuộc vào tính thân thiện môi trường khi sử dụng, được bán lượng điện sản xuất dư thừa vào lưới điện quốc gia, thời gian bảo hành sản phẩm, chi phí lắp đặt, sửa chữa và doanh nghiệp có sẵn tại địa phương.
Từ khóa: Cộng đồng; điện mặt trời trên mái nhà; Hậu Giang; năng lượng mặt trời; vùng nông thôn.
Abstract:
The study has conducted training courses to enhance participants' awareness about renewable energy, solar energy, and application models. Based on the results, factors that impact the decision-making ability to install a solar photovoltaic system on the house rooftop are analyzed. There were 260 households participating in the research that were randomly selected from 5 hamlets in Hoa An commune, Phung Hiep district and 5 hamlets in PhuHuu commune, Chau Thanh A district. After research, participants' knowledge of renewable energy was strengthened. The number of participants with a full understanding of renewable energy increased from 4.2% to 76.9%. The research results, which are produced through Binary logistic regression model, show that the factors impacting making dicision ability to install a solar photovoltaic system on the house rooftop are environmental friendliness, the ability to sell excess electricity produced from the system, product warranty period, installation/repair costs, and the availability of local businesses.
Key words: Community, solar photovoltaic system on the house rooftop, HauGiang, solar energy, rural area.
Tài liệu tham khảo:
[1] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trực tuyến tại: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=182255, 2015.
[2] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Trực tuyến tại: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=189336, 2017.
[3] Yano, A., Onoe M., and Nakata J., Prototype semi-transparent photovoltaic modules for greenhouse roof applications, Journal of Biosystem Engineering, 122: 62-73, 2014,
[4] Alonso, J. P., Garcia M. P., Romera M. P., and Ferre A. J. C., Performance analysis and neural modelling of a greenhouse integrated photovoltaic system, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 16 (7): 4675-4685, 2012.
[5] Benli, H., and Durmus A., Performance analysis of a latent heat storage system with phase change material for new designed solar collectors in greenhouse heating, Solar Energy, 83 (12): 2109-2119, 2009.
[6] Sonneveld, P. J., Swinkels G. L. A. M., Campen J. B., Tuijl B. A. J., Janssen H. J. J., and Bot G. P. A., Performance results of a solar greenhouse combining electrical and thermal energy production. Journal of Biosystem Engineering, 106: 48-57, 2010.
[7] Al-Shamiry, F., Ahmad D., Sharif A. R. M., Aris I., Janius R., and Kamaruddin R., Design and development of photovoltaic power system for tropical greenhouse cooling, American Journal of Applied Sciences, 4 (6): 386-389, 2007
[8] Al-Ibrahim, A., Al-Abbadi N., and Al-Helal I., PV greenhouse system, system description, performance and lesson learned, Acta Horticulturae, 710: 251-264, 2006.
[9] Yano, A., Tsuchiya K., Nishi K., Moriyama T., and Ide O., Development of a greenhouse side-ventilation controller driven by photovoltaic energy, Journal of Biosystem Engineering, 96 (4): 633-641, 2007.
[10] Mokeddem, A., Midoun A., Kadri D., Hiadsi S., and Raja I. A., Performance of a directly-coupled PV water pumping system. Energy Conversion and Management, 52 (10): 3089-3095, 2011.
[11] Phạm Văn Toàn, Nguyễn Minh Huy và Hồ Thị Mỹ Nữ, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tưới dùng năng lượng mặt trời và điều khiển bằng điện thoại di động, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (1982 - 2017) ngày 29/9/2017 tại TP. Hồ Chí Minh: 223-228, 2017.
[12] Marrou, H., Guilioni L., Dufour L., Dupraz C., and Wery J., Microclimate under agri-voltaic systems: is crop growth rate affected in the partial shade of solar panels?, Agricultural and Forest Meteorology, 177:117-132, 2013.
[13] Cossu, M., Murgia L., Ledda L., Deligios P. A., Sirigu A., Chessa F, and Pazzona A., Solar radiation distribution inside a greenhouse with south-oriented photovoltaic roofs and effects on crop productivity, Applied Energy, 133: 89–100, 2014.
[14] Marrou, H., Wery J., Dufour L., and Dupraz C., Productivity and radiation use effi-ciency of lettuces grown in the partial shade of photovoltaic panels, European Journal of Agronomy, 44: 54–66, 2013.
[15] Mai Thanh Phong và Phan Đình Tuấn, Chế tạo và ứng dụng hệ thống thiết bị sấy cà phê sử dụng kết hợp năng lượng mặt trời và sinh khối, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 50 (2): 247-252, 2012.
[16] Đinh Vương Hùng, Phạm Xuân Phương và Nguyễn Xuân Trung, Nghiên cứu quá trình sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên, Tạp chí khoa học Đại học Huế, 71 (2): 153-163, 2012.
[17] Nguyễn Xuân Trung và Đinh Vương Hùng, Thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 11: 4-8, 2013.
[18] Saifullaha, A. Z. A., Iqubala A. M. S., and Sahab A., Solar pond and its application to desalination, Asian Transactions on Science & Technology, 2 (3): 1-25, 2012.
[19] Sharma, C., Bohidar S. K., and Sen P. K., Study of solar energy & it’s application in daily life, International journal of Advance research in Science and Engineering, 4 (Special Issue - 01): 272-278, 2015.
[20] Nguyễn Chí Ngôn, Cao Hoàng Long và Lưu Trọng Hiếu, Một giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 19b: 10-19, 2011.
[21] Hoàng Dương Hùng, Sử dụng năng lượng mặt trời để nấu ăn và cung cấp nước nóng dùng cho sinh hoạt – một giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 4 (39): 136-142, 2010.
[22] Võ Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thùy Dương và Nguyễn Trường Thi, Mô hình tối ưu việc lựa chọn vị trí nhà xưởng trong chuỗi cung ứng để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 55(4A): 52-60, 2019.
[23] Tsoutsos, T., Mavrogiannis I., Karapanagiotis N., Tselepis S., and Agoris D., An analysis of the Greek photovoltaic market, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 8 (1): 49-72, 2004.
[24] Asia Development Bank, Renewable energy developments and potential in the Greater Mekong Subregion, Mandaluyong City, Philippines, 2015.
[25] Lê Xuân Định, Nguyễn Mạnh Quân, Đặng Bảo Hà và Phùng Anh Tiến, Tổng luận Số 05-2015: Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2015.
[26] U.S. Department of Energy, Own your power! A Consumer Guide to Solar Electricity for the Home, The Energy Efficiency and Renewable Energy Clearinghouse, US, 2009.
[27] Duong, M. Q., Tran N. T. N., Sava G. N., and Tanasiev V., Design, performance and economic efficiency analysis of the photovoltaic rooftop system. Revue Roumaine des Sciences Techniques, Série Électrotechnique et Énergétique, 64 (3): 229-234, 2019.
[28] Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS Tập 2, NXB Hồng Đức, 2008.
[29] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Trực tuyến tại: http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92948, 2015.
[30] U.S. Department of Energy, Renewable Energy: An Overview, The Energy Efficiency and Renewable Energy Clearinghouse, US, 2001.
[31] Sultan, R. A. and Rahman, M. S., Renewable Micro Hydro Power Generation – A comprehensive analysis and construction of renewable micro hydro power generation project, Lap Lamber Academic Publishing, Germany, 2015.
[32] Lê Anh Tuấn và Đào Thị Việt Nga, Phát triển thủy điện ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2016.
[33] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Quyết định số 1208/QĐ-TTG 21 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030. Trực tuyến tại: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=101859, 2011.
[34] Phan Thanh Tùng, Vũ Mai Chi và Angelika Wasielke, Tình hình phát triển điện gió và khả năng cung ứng tài chính cho các dự án ở Việt Nam, Bản nghiên cứu của dự án Năng lượng Gió, GIZ Việt Nam, Hà Nội, 2012.
[35] Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trực tuyến tại: http://qppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/5B1B88EB1B30FAB3472582440059F1E9/$file/426_QD%20NVQH%20dien%20NLMT%20Sao%20MaiTB.signed.pdf, 2018.
[36] Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Qui hoạch vùng chăn nuôi tập trung sau dịch tả lợn châu Phi. Trực tuyến tại: https://m.vcci.com.vn/qui-hoach-vung-chan-nuoi-tap-trung-sau-dich-ta-lon-chau-phi, 2019.
[37] Nguyễn Hoài Nam, Phát triển thị trường điện lực tại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2018.
[38] Hà Thị Hồng Hải, Khảo sát tác động của nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh, Hà Nội, 2015.
[39] Vũ Phong Solar, Bảng giá 2020 - Điện mặt trời áp mái nhà, hòa lưới bán điện cho EVN, Công ty TNHH MTV Vũ Phong. Trực tuyến tại: https://vuphong.vn/bang-gia-2020-dien-mat-troi-ap-mai-nha-hoa-luoi-ban-dien-cho-evn/, 2020.
[40] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Trực tuyến tại: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133481, 2019.
[41] Bộ Xây dựng, Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Trực tuyến tại: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=111041, 2016.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,975