ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,341
QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM CÁC CÔNG TY VIỆT NAM NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM PERFORMANCE: AN EVIDENCE FROM VIETNAMESE COMPANIES LISTED ON HANOI STOCK EXCHANGE
 Author: Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy*, Nguyen Ho Bang Phuong
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 41-46
Abstract:
The study aims to examine the relationship between corporate governance and the performance of listed firms in Vietnam. The research data is collected from a sample of 361 companies listed on Hanoi Stock Exchange (HNX) during the period from 2007 to 2015. Pooled ordinary least squares(Pooled OLS) and Panel Fixed effects with robust standard errors are used to estimate the impact of corporate governance on firm performance. In this study, corporate governance is measured by using three main variables: (i) Strong board; (ii) CEO duality; and (iii) Foreign ownership. ROA and Tobin’s Q are proxies for firm performance. The findings reveal that strong board and foreign ownership have significant and positive effects on the performance of firms. However, CEO duality is found to be negatively associated with firm performance.
Key words: Corporate governance; Firm performance; Vietnamese companies; Hanoi Stock Exchange; Empirical models.
Tài liệu tham khảo:
[1] Akpan, E. O., “Corporate board meetings and company performance: Empirical evidence from Nigerian quoted companies”, Global Journal of Commerce & Management perspective, 4(1), 2015, 75-82.
[2] Alexander, O. D., David, T. I., Musibau, A. A. & Adulona, O. O., “Impact of corporate governance on firms’ performance”, International Journal of Economics, Commerce and Management, III(6), 2015, 634-653.
[3] Arora, A. & Sharma, C., “Corporate governance and Firm Performance in Developing Countries: Evidence from India”, Corporate governance International Journal of Business in Society, 16(2), 2016, 420-436.
[4] Augustine, D., Raghavan, J. I. & Ernest, M. Z., “The dynamic relationship between CEO duality and firm performance: The moderate role of board independence”, Journal of Business Research, 69(10), 2016, 4269-4277.
[5] Azutoru, I. H. C., Obinne, U. G. & Chinelo, O. O., “Effect of Corporate Governance Mechanisms on Financial Performance of Insurance Companies in Nigeria”, Journal of Finance & Accounting, 5, 2017, 93–103.
[6] Bange, M.M. & Mazzeo, M.A., “ Board Composition, Board Effectiveness, and the Observed Form of Takeover Bids”, Review of Financial Studies, 17(4), 2004, 1185-1215.
[7] Barton, D., Coombes, P. & Wong, S. C. Y., “Asia’s governance challenge”, The McKinsey Quarterly, 2, 2004, 54-61.
[8] Beatrice, S., Prince, G., Richard, O. A. & Albert, A., “Corporate Governance and Firm Performance: An Empirical Analysis of Manufacturing Listed Firm in Ghana”, Accounting and Finance Research, 7(3), 2018, 111-118.
[9] Cheffins, B. R., “Did Corporate Governance Fail during the 2008 Stock Market Meltdown? The Case of the S&P 500”, Business Lawyer, 65(1), 2009.
[10] Darko, J., Aribi, Z. A. & Uzonwanne, G. C., “Corporate governance: The impact of director and board structure, ownership structure and corporate control on the performance of listed companies on the Ghana stock exchange”, Corporate Governance: The international journal of business in society, 16(2), 2016, 259-277.
[11] Dobbin, F. & Jung, J., “Corporate Board Gender Diversity and Stock Performance: The Competence Gap or Institutional Investor Bias?”, North Carolina Law Review, 89(3), 2011, 809-838.
[12] Duc, V. H. & Thuy, P. B. G., “Corporate Governance and Firm Performance: Empirical Evidence from Vietnam”, Economic Development Magazine, 275, 2013, 1-15.
[13] Dwivedi, N. and Jain, A.K., “Corporate governance and performance of Indian firms: The effect of board size and ownership”, Employee Responsibilities and Rights Journal, 17 (3), 2005, 161-172.
[14] Faleye, O. (2007). Does one hat fit all? The case of corporate leadership structure. Journal of Management and Governance, 11,239–259.
[15] Fetisov, G. “Measures to overcome the global crisis and establish a stable financial and economic system”, Problems of Economic Transition, 52(5), 2010, 22-33.
[16] Gupta, K., Krishnamurti, C. & Tourani-Rad, A., “Is corporate governance relevant during the financial crisis?”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 23, 2013, 85–110.
[17] Hasan, M. M. & Dridi, J., “The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A comparative study”, IMF Working Paper, 2010, 10/201.
[18] Hermalin, B. E., & Weisbach, M. S., "Boards of directors as an endogenously determined institution: A survey of the economic literature”, Economic Policy Review, 9(1), 2001, 7-26.
[19] Judge W.Q., Naoumova I. & Koutzevol N., “Corporate governance and firm performance in Russia: An empirical study”, Journal of World Business, 38(4), 2003.
[20] Lam, T. Y. & Lee, S. K. “CEO Duality and Firm Performance: Evidence from Hong Kong”, Corporate Governance, 8(3), 2008, 299-316.
[21] Liu Y., Miletkov M.K., Wei Z. & Yang T., “Board independence and firm performance in China”, Journal of Corporate Finance, 30, 2015.
[22] Mohd, A. J. “Foreign ownership and Firm Performance: Evidence from Malaysia”, Asian Journal of Accounting and Governance, 6, 2015, 49-54.
[23] Mulbert, P. O., “Corporate governance of banks after the financial crisis - Theory, Evidence, Reforms”. ECGI-Law Working Paper, 130, 2009.
[24] Pathan, S., “Strong boards, CEO power and bank risk-taking” Journal of Banking and Finance, 33(7), 2009, 1340-1350.
[25] Petersen, M.A., “Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches”, Review Financial Studies, 22, 2009, 435-480.
[26] Ponnu, C. H., “Corporate governance structures and the performance of Malaysian public listed companies”, International Review of Business Research Papers, 4(2), 2008, 217-230.
[27] Rashid, A., “CEO Duality and Firm Performance: Evidence from a Developing country”, Corporate Ownership & Control, 8(1), 2010, 163-175.
[28] Simpson, H., “Productivity in public services”, Journal of Economic Surveys, 23(2), 2009, 250-276.
[29] Trinh, V. H. D. & Vy, V. T. T., “The impact of foreign ownership on profitability of Vietnamese firms listed on Ho Chi Minh Stock Exchange”, University of Economics- The University of Danang, 2016.
[30] Yeoh, P., “Causes of the global financial crisis: Learning from the competing insights”, International Journal of Disclosure and Governance, 7, 2010, 42–69.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,341