ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,311
SÁCH THAM KHẢO CHỦ ĐỀ “ĐỜI SỐNG THÁI LAN” TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC KHUN CHANG KHUN PHAEN DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM
A SUPPLEMENTARY READING BOOK TITLED “THAI WAY OF LIFE” FROM KHUN CHANG KHUN PHAEN FOR VIETNAMESE STUDENTS
 Tác giả: Kieu Yen Nguyen*; Supak Mahavarakorn
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 96-99
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu và biên soạn Sách đọc thêm chủ đề “Đời sống Thái Lan” từ tác phẩm
văn học Khun Chang Khun Phaen dành cho sinh viên Việt Nam.
Nội dung của cuốn sách cung cấp kiến thức về đời sống Thái Lan và tác phẩm văn học Khun Chang Khun Phaen dành cho sinh viên Việt Nam học Tiếng Lan. Kết quả nghiên cứu cho thấy cuốn sách này đạt được giá trị E1/E2 = 82.5/80, cao hơn tiêu chuẩn ban đầu đặt ra là E1/E2 = 75/75, trong đó E1 là số điểm làm bài tập sau từng bài đọc của sinh viên, E2 là số điểm làm bài kiểm tra cuối sách của sinh viên. Giá trị E1/E2 chứng minh được cuốn sách này hữu ích, cung cấp thêm kiến thức về đời sống và văn học Thái Lan. Cuốn sách này chứng minh được có thể thông qua văn học Thái để dạy tiếng Thái Lan, bổ trợ kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa cũng như luyện tập thêm về kỹ năng tiếng cho sinh viên.
Từ khóa: sách đọc thêm; đời sống Thái Lan; văn học Thái Lan; Khun Chang Khun Phaen; sinh viên Việt Nam
Abstract:
This study aims to create a supplementary reading book titled “Thai way of life” from Khun Chang KhunPhaen for Vietnamese students in order to increase the knowledge of Thai way of file and Thai literature on Khun Chang KhunPhaen for Vietnamese students who study Thai as a major. The research has found that this supplementary reading book titled “Thai way of life” from Khun Chang KhunPhaen for Vietnamese students has an efficiency value of 82.5/80 which is higher than the criteria by E1/E2 = 75/75; E1 is the test score during study, E2 is the score after study. This shows that the supplementary reading book is very effective, helping students strengthen their knowledge of Thai way of life and Thai literature. This book can be used to teach Thai from Thai literature,that helps build skills and add knowledge to students.
Key words: Supplementary reading book; Thai way of life; Thai literature; Khun Chang Khun Phaen; Vietnamese students
Tài liệu tham khảo:
[1] Hồ Minh Quang và Lê Trần Mạc Khải, “การสอนภาษาไทยในคณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาตินครโฮจิมินห์ : สภาพและแนวทางการพัฒนา”, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2015.
[2] Chaiyong Phromawong, “การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน” ใน วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 7-20, 2013.
[3] Pisanu Fongsri, “การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย”, กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2014.
[4] Đào Thị Diễm Trang, “Khun Chang Khun Phaen – Sepha dân gian và thi phẩm cung đình”. 2010. [Trực tuyến]. Địa chỉ: http://phayant.blogspot.com/2010/02/khun-chang-khun-phaen-sepha-dan-gian-va.html. [Truy cập 10/12/2019].

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,311