ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,057
XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẶP LẠI CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM MATLAB – SIMULINK
BUILDING OF AUTO RECLOSE FUNCTION ON NUMERICAL PROTECTION RELAYS BY MATLAB - SIMULINK SOFTWARE
 Tác giả: Lê Đức Tùng*, Vũ Phan Huấn
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 35-40
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trên hệ thống điện ngày nay, chức năng đóng lặp lại máy cắt (F79) được các nhà sản xuất rơle bảo vệ kỹ thuật số (RLBV KTS) như Abb, Areva, Sel, Siemens… phát triển với nhiều thuật toán mang đặc trưng riêng nhằm đem lại hiệu quả khôi phục lại lưới điện khi xảy ra sự cố thoáng qua. Mục tiêu chính của bài báo là thông qua nghiên cứu cấu hình, thông số chỉnh định F79 để phân tích bản ghi sự kiện rơle Schneider P443 của ngăn lộ 171 khi xảy sự cố ra tại Trạm biến áp 110kV Tịnh Phong, Tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, chúng tôi đề xuất mô phỏng chức năng F87L kết hợp với F79, F25 của rơle Siemens 7SL82 dùng cho đường dây 110kV Tam Kỳ - Tam Anh, Tỉnh Quảng Nam bằng phần mềm Matlab Simulink trong các tình huống sự cố vĩnh cửu, sự cố thoáng qua... Kết quả bài báo cho phép người dùng chọn các thông số phù hợp cho F79, đánh giá đúng độ tin cậy và thời gian làm việc của tín hiệu F79 thành công, F79 không thành công và F79 bị khóa.
Từ khóa: Đường dây truyền tải điện; rơle bảo vệ; máy cắt sẵn sàng; đóng lặp lại thành công; đóng lặp lại không thành công
Abstract:
In present-day power systems, an automatic reclosure function (F79) has been proposed in the manufacturer of numerical protection relays such as ABB, Sel, Areva, Siemens,... which are individual algorithms to re-energize a transmission line after a transient fault trip. The objective of this paper is to review the various configuration and setting parameter considerations for applying F79 to relay protection. After that, we analyse a disturbance fault record of relay Schneider P443 at a 171 feeder of 110kV Tinh Phong substation, Quang Ngai Province and simulate F87L, F79 and F25 on relay Siemens 7SL82 at a 110kV Tam Ky – Tam Anh overhead line, Quang Nam Province with Matlab Simulink software under conditions such as a permanent fault, a transient fault,... The result is presented in order to determine the choice of suitable parameters, evaluate accurate reliability and time of successful signal F79, unsuccessful F79, and block F79.
Key words: Transmission line; protection relay; CB ready; successful AR; AR unsuccessful AR.
Tài liệu tham khảo:
[1] Muhd Hafizi Idris et all, “Auto-reclose Relay Simulation for Research and Education”, Proceedings of 2018 4th International Conference on Electrical, Electronics and System Engineering, 2018.
[2] Abdrabou Ashour, “Modelling of Smart Auto-Recloser with Over Current Protection”, Journal of Engineering Research and Application, ISSN: 2248-9622, Vol. 8, Issue 7 (Part -V) July 2018.
[3] Farzad Zhalefar, “Adaptive Single-Phase Reclosing in Transmission Lines”, Electronic Thesis and Dissertation Repository, 11-11-2015.
[4] Walter A. Elmore, “Protective Relaying: Theory and Applications”, CRC Press, September 1, 2003.
[5] Micom, “Technical Manual. Numerical Distance Protection Relays P442”, 2011.
[6] GE, “L90 Line Differential Relay UR Series Instruction Manual”, 2006.
[7] C.L.Hor, K.Kangvansaichol, P.A. Crossley, A.Shafiu, Relay Models for Protection Studies, the 2003 IEEE Bologna Power Tech Conference, June 23th-26th, Bologna, Italy.
[8] Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung, “Phiếu chỉnh định rơle Trạm 110kV Tam Kỳ số 1161/Đ ĐMT-PT”, 16/05/2019.
[9] Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn, “Phân tích và đánh giá đặc tính làm việc bảo vệ so lệch dọc đường dây của rơle kỹ thuật số”, Tạp chí KHCN các trường Đại học kỹ thuật. Số: 137. Năm 2019.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,057