ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,540
XÂY DỰNG QUY TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
BUILDING THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SKILLS SELF-SERVICE FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY
 Tác giả: Lê Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Chinh*
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 78-82
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Một trong những khó khăn lớn nhất mà trẻ khuyết tật trí tuệ gặp phải là kĩ năng tự phục vụ. Để giúp trẻ khuyết tật trí tuệ có cuộc sống tự lập hơn trong tương lai, đồng thời giúp cho gia đình và giáo viên đỡ vất vả hơn trong quá trình chăm sóc-giáo dục cho trẻ, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu xây dựng qui trình nhằm hình thành và phát triển kỹ năng tự phục vụ cho trẻ khuyết tật trí tuệ và tiến hành thực nghiệm đối với nhóm 9 trẻ chậm phát triển trí tuệ trong độ tuổi 6 đến 11 tại cơ sở Giáo dục Hòa nhập Ước Mơ Xanh, thành phố Đà Nẵng. Kết quả của nghiên cứu là cứ liệu khoa học quan trọng trong việc hướng dẫn cho giáo viên và phụ huynh trẻ khuyết tật trí tuệ biết cách trang bị kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.
Từ khóa: trẻ khuyết tật; khuyết tật trí tuệ; kỹ năng; phục vụ; tự phục vụ.
Abstract:
One of the biggest challenges facing children with intellectual disabilities is self-service. In fact, there are many children with intellectual disabilities who are old enough but they cannot eat, drink or wash by themselves;everything depends on their caretakers. In order to help children with intellectual disabilities to lead a more independent life in the future, and to make it easier for families and teachers to take care of their children's education-training process, we have conducted research on development. process of forming and developing self-service skills for children with intellectual disabilities. We have conducted experiments for groups of 12 children with intellectual disabilities between the ages of 6 and 11 years old at Uoc Mo Xanh Inclusive Education, Da Nang city. The results of the study are important scientific evidence in trainiing teachers and parents of children with intellectual disabilities in how to equip self-service skills for such children.
Key words: children with disabilities; intellectual disabilities; skills; services; self-service.
Tài liệu tham khảo:
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Báo cáo khảo sát hiện trạng giáo dục trẻ khuyết tật tại Việt Nam, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, Hà Nội.
[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Kỷ yếu 10 năm thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại Việt Nam, Hà Nội.
[3] Nguyễn Thị Ngân (2008), Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trong lớp mẫu giáo hòa nhập, Luận văn thạc sĩ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
[4] Nguyễn Thị Hoàng Yến (2012), Giáo dục đặc biệt và những thuật ngữ cơ bản, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội.
[5] Lê Văn Tạc, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cấp tiểu học, Nhà Xuất bản Lao động Xã hội.
[6] Nguyễn Xuân Hải, Nghiên cứu biểu hiện và hướng giáo dục hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ bậc tiểu học, Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Viện, mã số C11-53.
[7] Trần Thị Lệ Thu (2003), Đại cương Giáo dục giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,540