ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,772,060
EFFECT OF STEEL FIBER ON ENGINEERING PERFORMANCE OF HIGH-STRENGTH CONCRETE
ẢNH HƯỞNG CỦA SỢI THÉP ĐẾN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO
 Author: Duy-Hai Vo, Khanh-Dung Tran Thi, Nhat-Long Phan
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.2, 2020; Trang: 16-19
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu này khảo sát sự ảnh hưởng của sợi thép đối với tính chất của bê tông cường độ cao. Các cấp phối được thiết kế dựa trên phương pháp DMDA. Theo phương pháp này, tro bay đóng vai trò vừa làm đặc chắc các lỗ rỗng giữa các hạt cốt liệu, vừa tham gia phản ứng pozzolanic. Tỉ lệ nước trên chất kết dính ở tất cả cấp phối đều là 0.27 nhằm tạo ra bê tông cường độ cao. Trong khi đó, phụ gia siêu dẻo được bổ sung để đảm bảo độ sụt của bê tông tươi. Các thí nghiệm độ sụt, cường độ nén, vận tốc xung siêu âm, và điện trở suất bề mặt cho thấy các tính chất rất khả quan của bê tông cường độ cao bổ sung sợi thép. Cấp phối với 5% sợi thép cho cường độ nén lớn nhất với 74.9 MPa. Thông qua các thí nghiệm, tăng hàm lượng sợi thép gia tăng cường độ nén và vận tốc xung siêu âm nhưng làm giảm độ sụt và điện trở suất bề mặt của bê tông cường độ cao.
Từ khóa: bê tông cường độ cao; sợi thép; cường độ nén; điện trở suất bề mặt; vận tốc xung siêu âm
Abstract:
This research investigated significant effects of steel fiber on engineering properties of high-strength concrete. The mix proportions were designed relied on the Densified Mixture Design Algorithm (DMDA) method in which fly ash (FA) had filler and pozzolanic effects. The water-to-binder ratio (w/b) was kept at 0.27 to achieve high strength while the superplasticizer was added to ensure the workability of high-strength concrete. Slump, compressive strength, ultrasonic pulse velocity (UPV) and electrical surface resistivity (ESR) tests were examined. All of the steel fiber concrete specimens performed exceptional engineering properties. The greatest compressive strength obtained in this study was 74.9 MPa when steel fiber accounted for 5% by weight of fine aggregate. The amount of steel fiber was proportional to strength, UPV but inversely related with workability and ESR of the high-strength concrete.
Key words: high-strength concrete; steel fiber; compressive strength; electrical resistivity; UPV
Tài liệu tham khảo:
[1] A.H.N. Ramon L. Carrasquillo, O.S. Floyd, “Properties of High Strength Concrete Subjectto Short-Term Loads”, ACI Journal Proceedings, 78(3).
[2] M. Mbessa, J. Péra, “Durability of high-strength concrete in ammonium sulfate solution”, Cement and Concrete Research 31(8) (2001) 1227-1231.
[3] K. Holschemacher, T. Mueller, Y. Ribakov, “Effect of steel fibres on mechanical properties of high-strength concrete”, Materials & Design (1980-2015) 31(5) (2010) 2604-2615.
[4] P. Rossi, “Mechanical behaviour of metal-fibre reinforced concretes”, Cement and Concrete Composites 14(1) (1992) 3-16.
[5] Z. Salari, B. Vakhshouri, S. Nejadi, “Analytical review of the mix design of fiber reinforced high strength self-compacting concrete”, Journal of Building Engineering 20 (2018) 264-276.
[6] Y.-Y. Chen, B.L.A. Tuan, C.-L. Hwang, “Effect of paste amount on the properties of self-consolidating concrete containing fly ash and slag”, Construction and Building Materials 47 (2013) 340-346.
[7] ASTM, C39/39M, Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, American Society for Testing and Materials (2012).
[8] ASTMC597, Standard Test Method for
Pulse Velocity Through Concrete, American Society for Testing and Materials (2010). (2003).
[9] A.D.d. Figueiredo, M.R. Ceccato, “Workability Analysis of Steel Fiber Reinforced Concrete Using Slump and Ve-Be Test”, Materials Research 18 (2015) 1284-1290.
[10] Y. Şahin, F. Köksal, “The influences of matrix and steel fibre tensile strengths on the fracture energy of high-strength concrete”, Construction and Building Materials 25(4) (2011) 1801-1806.
[11] S.M. Mousavi, M.M. Ranjbar, R. Madandoust, “Combined effects of steel fibers and water to cementitious materials ratio on the fracture behavior and brittleness of high strength concrete”, Engineering Fracture Mechanics 216 (2019) 106517.
[12] A. Lorenzi, F. Teston Tisbierek, L.C. Silva Filho, “Ultrasonic pulse velocity analysis in concrete specimens”, 2007.
[13] R. Demirboğa, İ. Türkmen, M.B. Karakoç, “Relationship between ultrasonic velocity and compressive strength for high-volume mineral-admixtured concrete”, Cement and Concrete Research 34 (12) (2004) 2329-2336.
[14] H. Layssi, P. Ghods, A.R. Alizadeh, M. Salehi, “Electrical resistivity of concrete”, Concrete International 37(5) (2015) 41-46.
[15] P. Azarsa, R. Gupta, “Electrical resistivity of concrete for durability evaluation: a review”, Advances in Materials Science and Engineering 2017 (2017).

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,772,060