ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,413
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADAMS/VIEW ĐỂ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC TRONG MÁY SÀNG RUNG
APPLYING ADAMS/VIEW SOFTWARE IN INVESTIGATING DYNAMIC CHARACTERISTICS OF VIBRATORY SIFTERS
 Tác giả: Nguyễn Thái Dương
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.2, 2020; Trang: 34-38
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Máy sàng rung là một trong các thiết bị dùng để phân tách các cỡ hạt khác nhau trong hỗn hợp vật liệu thành từng cỡ hạt riêng biệt [1], nên loại máy này hiện được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và cải tiến. Hiện nay, mô phỏng động lực học bao giờ cũng là tiền đề để chuẩn bị công việc chế tạo thực tế. Chính vì vậy, việc ứng dụng phần mềm ADAMS/View để khảo sát đặc tính động lực học máy sàng rung đóng vai trò quan trọng, kết quả khảo sát cho thấy mô hình làm việc trong môi trường mô phỏng phù hợp với lý thuyết, từ đó nghiệm chứng độ tin cậy của mô hình, có thể ứng dụng để chế tạo mô hình thưc tế. Kết quả mang lại giá trị tham khảo nhất định trong các thiết kế máy sàng rung nói riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung.
Từ khóa: ADAMS/VIEW; SOLIDWORKS; máy sàng rung; đặc tính động lực học; rung động.
Abstract:
The vibratory sifter is one of the devices used to separate different particle sizes of material mixture into separate particle sizes [1], thus this device has attracted interest from scientists aiming to do research and make improvements. Currently, simulation dynamics is always a prerequisite to prepare actual fabrication work. Therefore, the application of ADAMS / View software to examine vibratory sifter dynamics, which is designed by the author of this article, plays an important role. This article investigates the velocity, accelerometer and natural frequency of the sifter frame; the findings show that the model works in a simulation environment in consistency with the theory, thereby verifying the model’s relliability, which can be applied to the production of an actual model. The results provide a certain reference value for vibratory sifter designs in particular and the field of mechanical design in general.
Key words: ADAMS/View, SOLIDWORKS, vibratory sifter, dynamic characteristics, vibration.
Tài liệu tham khảo:
[1]. http://maysangrung.com/
[2]. Vũ Ngọc Pi, Lê Xuân Hưng, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Văn Kiền, “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sàng rung kiểu cơ khí”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 1&2, 2012, 24-26.
[3]. Aldo B.A., Albert C.C., Reyner G.I., Ena R.P., Benedicto N.F., “Design and fabrication of inclinable trommel sand sieve machine”, 6th International Conference on Civil Engineering (6th ICCE 2017)
[4]. Nachimuthu A.K., Ragunath S., Mohanavelan S., Nab han P.P., Mariraj S., “Design and fabrication of horizontal sieving machine”, International Research Journal of Multidisciplinary Science & Technology, Volume 01 Issue 03, 2016, 17-20.
[5]. Sai karthik. M.M., Abhijeet S., Sandeep B., “Design and Fabrication of Sand Sieving and Cement Mixing Machine”, International Journal of Engineering Science and Computing, Volume 6 Issue No.10, 2016, 2714-2716.
[6]. He Z.X., Liu Q.T., Chang L.H.,“Dynamics Analysis and Experiment of Vibrating Screen for Asphalt Mixing Equipment”, Journal of  Sensors and Transducers, Vol 169 Issue 4, 2014, 205-210.
[7]. Bandgar S., Chate D., Dongare V. and Mirpagar D., “Review of Multi-level Sand screening Machine and Analysis of Vibration mechanism”, International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education, Vol 4 Issue 3, 2018, 3-8.
[8]. Gunaji S., Murali M., “Dynamic Analysis Of Vibration Screen”, International Journal for Innovative Research in Science & Technology, Volume 2 Issue 06, 2015, 99-104.
[9]. Hồ Lê Viên, Các máy gia công vật liệu rắn & dẻo - tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2003.
[10]. https://en.wikipedia.org/wiki/MSC_ADAMS

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,413