ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,772,105
XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH LAI ĐA ĐẦU RA ĐỂ DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN CÓ GIÁ TRỊ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN
BUILDING A MULTI-OUTPUT HYBRID MODEL FOR INTERVAL-VALUED TIME SERIES FORECASTING
 Author: Thuy-Linh Le, Duc Sy Nguyen, Le Nhat Hoang Tran, Vy-Tang Thi Khanh
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.2, 2020; Trang: 51-54
Abstract:
Time series analysis and forecasting is an attractive research area over the last few years, especialy in interval-valued time series. Financial market is an example; a useful model may be of great interest to home brokers who do not possess sufficient knowledge to invest in such companies. In this paper, multi-input multi-output least square support vector regression (MIMO-LSSVR) is an improved algorithm based on support vector machine (SVM), with the combination of the sliding-window algorithm is proposed for interval-valued time series forecasting, a new branch in time series analysis field. The experiment shows MIMO-S-LSSVR positive outcomes than previous results. A retest using twotime series data sets in three years demonstrates that the proposed model is a promising alternative for interval-valued time series forecasting.
Key words: Time series; interval-valued time series; sliding-window algorithm; multi-input multi-output model
Tài liệu tham khảo:
[1] R. E. Moore and C. Yang, "Interval analysis I," Technical Document LMSD-285875, Lockheed Missiles and Space Division, Sunnyvale, CA, USA, 1959.
[2] T. Xiong, C. Li, and Y. Bao, "Interval-valued time series forecasting using a novel hybrid HoltI and MSVR model," Economic Modelling, vol. 60, pp. 11-23, 2017.
[3] J.-S. Chou, D.-N. Truong, and T.-L. Le, "Interval Forecasting of Financial Time Series by Accelerated Particle Swarm-Optimized Multi-Output Machine Learning System," IEEE Access, vol. 8, pp. 14798-14808, 2020.
[4] L. Maciel, R. Ballini, and F. Gomide, "Evolving granular analytics for interval time series forecasting," Granular Computing, vol. 1, pp. 213-224, 2016.
[5] M. Göçken, M. Özçalıcı, A. Boru, and A. T. Dosdoğru, "Integrating metaheuristics and artificial neural networks for improved stock price prediction," Expert Systems with Applications, vol. 44, pp. 320-331, 2016.
[6] S. Lahmiri, "Minute-ahead stock price forecasting based on singular spectrum analysis and support vector regression," Applied Mathematics and Computation, vol. 320, pp. 444-451, 2018.
[7] L. F. Vilela, R. C. Leme, C. A. Pinheiro, and O. A. Carpinteiro, "Forecasting financial series using clustering methods and support vector regression," Artificial Intelligence Review, vol. 52, pp. 743-773, 2019.
[8] J. S. Chou and A. D. Pham, "Smart artificial firefly colony algorithm‐based support vector regression for enhanced forecasting in civil engineering," Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, vol. 30, pp. 715-732, 2015.
[9] A. Jindal, A. Dua, K. Kaur, M. Singh, N. Kumar, and S. Mishra, "Decision tree and SVM-based data analytics for theft detection in smart grid," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 12, pp. 1005-1016, 2016.
[10] A. Oztekin, R. Kizilaslan, S. Freund, and A. Iseri, "A data analytic approach to forecasting daily stock returns in an emerging market," European Journal of Operational Research, vol. 253, pp. 697-710, 2016.
[11] C. Cortes and V. Vapnik, "Support-vector networks," Machine learning, vol. 20, pp. 273-297, 1995.
[12] S. J. AK, Least squares support vector machines: World Scientific, 2002.
[13] S. Xu, X. An, X. Qiao, L. Zhu, and L. Li, "Multi-output least-squares support vector regression machines," Pattern Recognition Letters, vol. 34, pp. 1078-1084, 2013.
[14] R.-P. Mundani, J. Frisch, V. Varduhn, and E. Rank, "A sliding window technique for interactive high-performance computing scenarios," Advances in Engineering Software, vol. 84, pp. 21-30, 2015.
[15] X.-S. Yang, Engineering optimization: an introduction with metaheuristic applications: John Wiley & Sons, 2010.
[16] A. L. S. Maia, F. d. A. de Carvalho, and T. B. Ludermir, "Forecasting models for interval-valued time series," Neurocomputing, vol. 71, pp. 3344-3352, 2008.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,772,105