ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,216
CẢI TIẾN BÊ - TÔNG THẤM CÓ CỐT LIỆU TỪ VỎ SÒ, TRO TRẤU VÀ MỤN DỪA
IMPROVEMENT OF THE PERMEABLE CONCRETE FROM COCKLE, RICE HUSK ASH AND COIR PITH
 Tác giả: Lương Huỳnh Vủ Thanh, Trần Chương Yến Nhi, Huỳnh Thị Kim Huệ, Ngô Trương Ngọc Mai, Nguyễn Hoàng Anh, Phuong Lan Nguyen Tran*
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 11-15
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng kết hợp của các loại phụ phẩm vỏ sò, tro trấu và mụn dừa trong cốt liệu của bê-tông thấm. Nghiên cứu đã khảo sát khả năng chịu nén và độ hút nước khi thay đổi tỉ lệ nước/xi-măng là 0,35, 0,4, 0,45 và 0,5 và thay thế phần trăm vỏ sò bởi tro trấu, mụn dừa và xi măng là 0%, 3%, 5%, 10%, 15% (tính theo khối lượng). Từ đó, chọn cấp phối thích hợp cho gạch vỉa hè. Các thí nghiệm kiểm tra cường độ nén, độ hút nước, độ mài mòn được tiến hành. Kết quả thực nghiệm cho thấy mẫu gạch vỉa hè có cường độ nén 280,88 daN/cm2, độ hút nước 6,67% và độ mài mòn 0,218 g/cm2 đối với mẫu gạch 28 ngày tuổi đạt tiêu chuẩn Việt Nam về gạch bê tông tự chèn.
Từ khóa: bê-tông thấm; vỏ sò; tro trấu; mụn dừa; phụ phẩm
Abstract:
This research aims to investigate the feasibility of combining 3 by-products, namely cockle, rice husk ash (RHA), and coir pith in permeable concrete.The experiments ofvariation of water/cement ratio at 0.35, 0.4, 0.45, 0.5 and replacement of cockle by RHA at 0%, 3%, 5%, 10%, 15% (by weight) are conducted to evaluate the compressive strength and water absorption of permeable concrete.By applying into reality, the pavement tiles are produced based on the optimum mixture formula. In this study, the compressive strength, water absorption, and abrasion test are conducted following the national standards for permeable concrete. The results show that compressive strength, water absorption, and abrasion at the 28-day age of the bricks are 280.88 daN/cm2, 6.67%, and0.218 g/cm2, respectively. This result confirms that the combination of cockle, rice husk ash (RHA), and coir pith in permeable concrete is feasible to produce interlocking concrete bricks following the national standards.
Key words: permeable concrete; cockle; RHA; coir pith; by-product.
Tài liệu tham khảo:
[1] M. Sugiyama, The Compressive Strength of Concrete Containing Tile Chips, Crushed Scallop Shells & Crushed Roofing Tiles, Sustainable Waste Management & Recycling: Construction Demolition Waste, 2004, 165-172.
[2] E.I. Yang, S.T. Yi, Y.M. Leem, Effect of Oyster Shell Substituted for Fine Aggregate on Concrete Characteristics: Part 1. Fundamental Properties, Cement & Concrete Research, 35(11), 2005, 2175-2182.
[3] M. Yusof, S.J.J. Ujai, F. Sahari, S.N.L. Taib, N.H. Noor Mohamed, Application of Clam (Lokan) Shell as Beach Retaining Wall, Proceeding of EnCon, 4, 2011.
[4] K. Muthusamy, N.A. Sabri, Cockle Shell: A Potential Partial Coarse Aggregate Replacement in Concrete, International Journal of Science, 1(4), 2012, 260-267.
[5] B.Đ. Thiên, V.V.T. Ân, P.G. Nam, Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia tro trấu - tro bay đến tính chất cơ lý của bê tông chất lượng cao, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, 24, 2015, 3-10.
[6] T.G. Korotkova, S.J. Ksandopulo, A.P. Donenko, Physical Properties and Chemical Composition of the Rice Husk and Dust, Kuban State Technological University, 32(6), 2016, 3213-3219.
[7] N.V.Toàn, Nghiên cứu ảnh hưởng của tro trấu và phụ gia siêu dẻo tới tính chất của hồ vữa và bê tông, Khoa học Công nghệ Xây dựng, 3, 2014.
[8] N.H. Othman, B.H.A. Bakar, M.M. Don, M.A.M. Johari, Cockle shell ash replacement for cement and filler in concrete, Malaysian Journal of Civil Engineering, 25(2), 2013.
[9] A.J. Awang-Hazmi, A.B.Z. Zuki, M.M. Noordin, A. Jalila, Y. Norimah, Mineral Composition of the Cockle (Anadara agranosa) Shells of West Coast of Peninsular Malaysia and It’s Potential as Biomaterial for Use in Bone Repair, Animal and Veterinary Advances, 6(5), 2007, 591-594.
[10] D.A. Ravindranath, Coir pith wealth from waste a reference, India International Coir Fair, 2016.
[11] Bộ Khoa học và Công nghệ, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3118:1993 về Bê tông nặng - phương pháp xác định cường độ nén, 1993.
[12] Bộ Khoa học và Công nghệ, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3113:1993 về Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ hút nước, 1993.
[13] Bộ Khoa học và Công nghệ, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3116:1993 về Bê tông - Phương pháp xác định khối lượng thể tích (Heavyweight concrete – method for determination of dentity), 1993.
[14] Bộ Khoa học và Công nghệ, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6476:1999 về Gạch bê tông tự chèn (Interlocking concrete bricks), 1999.
[15] Bộ Khoa học và Công nghệ, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6065:1995 về gạch xi măng lát nền (Cement floor tiles), 1995.
[16] Bộ Khoa học và Công nghệ, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-4:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ hút nước, 2009.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,216