ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CE OFDM STSK MIMO VỚI CÂN BẰNG KHÔNG GIAN THỜI GIAN STE TRÊN CÁC KÊNH SÓNG MILIMET
STUDYING CE OFDM STSK MIMO SYSTEMS WITH SPACE TIME EQUALIZER STE OVER MILIMETER-WAVE CHANNELS
 Tác giả: Đào Minh Hưng*, Nguyễn Đỗ Dũng
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 46-51
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Kênh sóng mm là giải pháp lựa chọn cho các hệ thống 5G. Một trong những thách thức đáng chú ý được xem xét lớp vật lý (PHY) để triển khai các hệ thống truyền dẫn trên này là sự đánh đổi hiệu quả giữa nguồn năng lượng và phổ tần thông qua việc sử dụng các kỹ thuật đa sóng MIMO tiên tiến. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu các kỹ thuật MIMO kết hợp với khóa dịch không gian thời gian STSK và ghép kênh phân chia theo tần số trực giao đường bao hằng CE-OFDM trên các kênh sóng mm chọn lọc tần số. Bộ cân bằng không gian thời gian STE được đề xuất sử dụng trong máy thu nhưng vẫn đảm bảo độ phức tạp của hệ thống càng thấp càng tốt. Các kết quả mô phỏng đã chứng tỏ hệ thống CE-OFDM STSK MIMO với bộ cân bằng STE có xét đến bộ khuếch đại cao tần phi tuyến đạt được hiệu năng và hiệu quả phổ vượt trội cho truyền thông sóng milimet.
Từ khóa: STE; CE-OFDM; OFDM STSK; OFDM STSK MIMO; mmWave.
Abstract:
Millimeter Wave channels are the solution chosen for 5G systems. One of the notable challenges considered in the physical layer (PHY) for implementing these transmission systems is the trade-off between energy source and spectrum through the use of advanced MIMO techniques. In this paper, we study MIMO techniques in combination with space time shift keying STSK and constant-frequency division multiplexing CE-OFDM over-frequency-selective mm Wave channels. The space time equalizer STE is recommended for use in receiver but warrants the system complexity as low as possible. The simulation results show that the CE-OFDM STSK MIMO system with STE equalizer considering the nonlinear high frequency amplifier achieves superior performance and spectral efficiency for millimeter Wave communications.
Key words: STE; CE-OFDM; OFDM STSK; OFDM STSK MIMO; mmWave.
Tài liệu tham khảo:
[1] H. Bolcskei, “MIMO-OFDM wireless systems: basics, perspectives, and challenges,” IEEE Wireless Communications, Aug 2006, vol. 13, pp. 31–37.
[2] P. Wolniansky, G. Foschini, G. Golden, and R. Valenzuela, “V-BLAST: an architecture for realizing very high data rates over the rich-scattering wireless channel,” in Signals, Systems, and Electronics, 1998, pp. 295–300.
[3] M. I. Kadir, S. Sugiura, S. Chen, and L. Hanzo, “Unified MIMO-Multicarrier Designs: A Space-Time Shift Keying Approach,” IEEE Communications Surveys Tutorials, 2015, vol. 17, pp. 550–579.
[4] R. Mesleh, H. Haas, S. Sinanovic, C. W. Ahn, and S. Yun, “Spatial Modulation,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 57, pp. 2228–2241, July 2008.
[5] C. Sacchi, T. F. Rahman, I. A. Hemadeh, and M. El-Hajjar, “Millimeter-Wave Transmission for Small-Cell Backhaul in Dense Urban Environment: a Solution Based on MIMO-OFDM and Space-Time Shift Keying (STSK),” IEEE Access, vol. 5, pp. 4000–4017, 2017.
[6] R. Gerzaguet, N. Bartzoudis, L. G. Baltar, V. Berg, J.-B. Dore, D. Ktenas, O. Font-Bach, X. Mestre, M. Payaro, M. F¨ arber, and K. Roth, “The 5G candidate waveform race: a comparison of complexity and performance,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2017, p. 13, Jan 2017.
[7] M. R. Akdeniz, Y. Liu, M. K. Samimi, S. Sun, S. Rangan, T. S. Rappaport, and E. Erkip, “Millimeter Wave Channel Modeling and Cellular Capacity Evaluation,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 32, pp. 1164–1179, June 2014.
[8] F. H. Raab, P. Asbeck, S. Cripps, P. B. Kenington, Z. B. Popovic, N. Pothecary, J. F. Sevic, and N. O. Sokal, “Power amplifiers and transmitters for RF and microwave,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 50, pp. 814–826, Mar 2002.
[9] S. C. Thompson, A. U. Ahmed, J. G. Proakis, J. R. Zeidler, and M. J. Geile, “Constant Envelope OFDM,” IEEE Transactions on Communications, vol. 56, pp. 1300–1312, August 2008.
[10] C. Sacchi, E. Cianca, T. Rossi, and M. D. Sanctis, “Analysis and assessment of the effects of phase noise in constant envelope multicarrier satellite transmissions,” IEEE International Conference on Communications (ICC), pp. 922–927, June 2015.
[11] T. Rahman, C. Sacchi, S. Morosi, A. Mazzinghi, and N. Bartolomei, “Constant-Envelope Multicarrier Waveforms for Millimeter Wave 5G Applications,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, December 2017.
[12] S. Sugiura, S. Chen, and L. Hanzo, “Coherent and differential space-time shift keying: A dispersion matrix approach,” IEEE Transactions on Communications, vol. 58, pp. 3219–3230, November 2010.
[13] Jen-Wei Liang, Jiunn Tsair Chen, and A. J. Paulraj, “Two-stage hybrid approach for CCI/ISI reduction with space time processing,” IEEE Communications Letters, vol 1, pp. 163-265, November 1997.
[14] Talha Faizur Rahman, Claudio Sacchi, “Space-Time Shift Keying and Constant-Envelope OFDM: A New Solution for Future Mm-Wave MIMO Multicarrier Systems,” European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 23-August 2018.
[15] M. K. Samimi and T. S. Rappaport, “3-D statistical channel model for millimeter-wave outdoor mobile broadband communications,” IEEE International Conference on Communications (ICC), pp. 2430–2436, June 2015.
[16] M. K. Samimi and T. S. Rappaport, “Local multipath model parameters for generating 5G millimeterwave 3GPP-like channel impulse response,” 10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), pp. 1–5, April 2016.
[17] Yuan Yang, Tero Ihalainen, Mika Rinne, and Markku Renfors, “Frequency-Domain Equalization in Single-Carrier Transmission: Filter Bank Approach,” Journal on Advances in Signal Processing, Volume 2007, Article ID 10438, 16 pages doi:10.1155/2007/10438.
[18] A. Brown, K. Brown, J. Chen, D. Gritters, K. C. Hwang, E. Ko, N. Kolias, S. O’Connor, and M. Sotelo, “High power, high efficiency E-band GaN amplifier MMICs,” IEEE International Conference on Wireless Information Technology and Systems (ICWITS), pp. 1–4, Nov 2012.
[19] Gregory E. Bottomley and Karim Jamal, “Adaptive arrays and MLSE equalization,” In 45th IEEE Vehicular Technology Conference, volume 1, pages 50-54, 1995.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912