ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912
NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐÓNG GÓI KẸO MÈ XỬNG TRUYỀN THỐNG
RESEARCH ON AND FABRICATION OF VIETNAMESE SESAME SEED CANDY PACKAGING SYSTEM
 Tác giả: Trần Quang Khải*, Phan Văn Sơn, Nguyễn Thành Duy
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 56-59
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày quá trình lên ý tưởng, thiết kế và chế tạo một mô hình hệ thống gói mè xửng có năng suất cao. Kẹo mè xửng là một đặc sản ẩm thực của khu vực miền Trung Việt Nam, đặc biệt là tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại tỉnh này có một số làng nghề thủ công sản xuất mè xửng nổi tiếng. Tuy nhiên, quy mô sản xuất của những làng nghề này còn nhỏ do hoạt động sản xuất còn làm bằng tay, đặc biệt trong khâu đóng gói. Vì đặc thù của kẹo mè xửng là dẻo và có bề mặt dính, và nguyên liệu gói bánh chủ yếu là nilon rất bám dính, nên việc chế tạo một hệ thống khép kín có khả năng đóng gói tốt là khó khăn. Mô hình được giới thiệu trong báo cáo này có một số ưu điểm nổi bật như sau: khả năng đóng gói chính xác, năng suất cao, dễ bảo trì và sửa chữa.
Từ khóa: hệ thống sản xuất thông minh; hệ thống đóng gói sản phẩm; sản xuất sạch
Abstract:
In this paper, the authors propose a concept of a high performance of Vietnamese sesame seed candy packaging model. Sesame seed candy is a speciality of the Central Vietnam, especially of Hue, the ancient capital of Vietnam. Sesame seed candy is mainly crafted in some traditional villages in Hue. Because of handicraft, the performance of packaging process is low, and the appearance of packages is not so attractive. Two important physical characteristics of sesame seed candy are stickiness and softness. The material used for the package is mainly nylon. Those combinations trouble the automatic packaging process. The proposed model has the following advantages compared to tackle those obstacles: precise and homogeneous package, high performance, and easy maintenance. The model can be studied to make a closed, automatic sesame seed candy manufacturing system in the future.
Key words: manufacturing system; packaging system; green manufacturing
Tài liệu tham khảo:
[1] Uỷ ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật đối với mè xửng Huế tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, 2019.
[2] Nguyen Hoang Ngoc Linh, “Assessing the status of building collective marks for craft village products in Thua Thien Hue province”, Hue University Journal of Science: Economics and Development, 128(5C), 2019, 169-183.
[3] Dubey, V. N., & Dai, J. S., “A packaging robot for complex cartons”, Industrial Robot: An International Journal, 33(2), 2006, 82-87.
[4] Del Nobile, M. A., Buonocore, G. G., Altieri, C., Battaglia, G., & Nicolais, L., “Modeling the water barrier properties of nylon film intended for food packaging applications”, Journal of food science, 68(4), 2003, 1334-1340.
[5] Bergstroem, J. S., & Hayman, D., “An overview of mechanical properties and material modeling of polylactide (PLA) for medical applications”, Annals of biomedical engineering, 44(2), 2016, 330-340.
[6] Wojtyła, S., Klama, P., & Baran, T., “Is 3D printing safe? Analysis of the thermal treatment of thermoplastics: ABS, PLA, PET, and nylon”, Journal of occupational and environmental hygiene, 14(6), 2017, D80-D85.
[7] Letcher, T., & Waytashek, M., “Material property testing of 3D-printed specimen in PLA on an entry-level 3D printer”, ASME 2014 international mechanical engineering congress and exposition, American Society of Mechanical Engineers Digital Collection, 2014, 1-8.
[8] Lipps, C., Weinand, A., Krummacker, D., Fischer, C., & Schotten, H. D., “Proof of concept for IoT device authentication based on SRAM PUFs using ATMEGA 2560-MCU”, 1st International Conference on Data Intelligence and Security (ICDIS), 2018, 36-42.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912