ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912
PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG HỆ THỐNG CHUYỂN TIẾP SONG CÔNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THU THẬP NĂNG LƯỢNG TỪ NGUỒN PHÁT
PERFORMANCE ANALYSIS OF ENERGY HARVESTING FULL DUPLEX RELAY SYSTEM WITH POWER BEACON
 Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn*, Võ Nguyễn Quốc Bảo
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 70-74
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu hệ thống vô tuyến chuyển tiếp, nút chuyển tiếp sử dụng kỹ thuật chuyền song công (full- duplex), giải mã và chuyển tiếp (DF). Không giống như những nghiên cứu trước, chúng tôi xem xét trường hợp Nút nguồn (S) và nút chuyển tiếp (R) thu thập năng lượng từ một nguồn ngoài PB, giả thiết nút đích (D) được cung cấp năng lượng từ nguồn ổn định. Trong bài báo, chúng tôi xác định công thức dạng tường minh cho xác suất dừng hệ thống và thông lượng hệ thống, với kênh truyền fading Nakagami-m. Sau đó, chúng tôi khảo sát một số tham số ảnh hưởng hiệu năng của hệ thống như hệ số kênh truyền m và khoảng thời gian thu thập năng lượng. Cuối cùng chúng tôi sử dụng mô phỏng Monte-Carlo để khẳng định tính đúng đắn những phân tích.
Từ khóa: Chuyển tiếp; Song công; chuyển tiếp; xác suất dừng hệ thống
Abstract:
- In this paper, we study a full-duplex (FD) decode and-forward (DF) relay system exploiting wireless power transfer. Against with published works, we consider the case in which both Source node (S) and Relay node (R) harvest energy from power beacon (B), the destination node D is powered by a stable power source. We mathematically derive expressions of outage probability (OP) and network throughput of the considered FD-DF relay system over Nakagami-m fading channels. From these expressions, the system performance is analyzed in various scenarios, such as the impact of m parameters and the time duration for harvesting. Finally, we use Monte-Carlo simulations to verify our analysis.
Key words: Decode-and-forward; relay; full-duplex; outage probability.
Tài liệu tham khảo:
K. E. Kolodziej, B. T. Perry, and J. S. Herd, “In-band full-duplex
technology: Techniques and systems survey,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2019.
A. H. Gazestani, S. A. Ghorashi, B. Mousavinasab, and M. Shikh-
Bahaei, “A survey on implementation and applications of full duplex wireless communications,” Physical Communication, vol. 34, pp. 121–134, 2019.
N.-P. Nguyen, C. Kundu, H. Q. Ngo, T. Q. Duong, and B. Canberk,“Secure full-duplex small-cell networks in a spectrum sharing environment,” IEEE Access, vol. 4, pp. 3087–3099, 2016.
G. Chen, P. Xiao, J. R. Kelly, B. Li, and R. Tafazolli, “Full-duplex wireless-powered relay in two way cooperative networks,” IEEE Access, vol. 5, pp. 1548–1558, 2017.
D. H. Chen and Y. C. He, “Full-duplex secure communications in cellular networks with downlink wireless power transfer,” IEEE Transactions on Communications, vol. 66, no. 1, pp. 265–277, Jan 2018.
P. Deng, B. Wang, W. Wu, and T. Guo, “Transmitter design in misonoma system with wireless-power supply,” IEEE Communications Letters,vol. 22, no. 4, pp. 844–847, 2018.
Q. N. Le, V. N. Q. Bao, and B. An, “Full-duplex distributed switch-andstay energy harvesting selection relaying networks with imperfect csi: Design and outage analysis,” Journal of Communications and Networks, vol. 20, no. 1, pp. 29–46, Feb 2018.
A. Almradi and K. A. Hamdi, “Mimo full-duplex relaying in the presence of co-channel interference,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 6, pp. 4874–4885, 2016.
S. Dey, E. Sharma, and R. Budhiraja, “Scaling analysis of hardwareimpaired two-way full-duplex massive mimo relay,” IEEE Communications, Letters, 2019.
Y. Deng, K. J. Kim, T. Q. Duong, M. Elkashlan, G. K. Karagiannidis, and A. Nallanathan, “Full-duplex spectrum sharing in cooperative single carrier systems,” IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, vol. 2, no. 1, pp. 68–82, 2016.
X.-T. Doan, N.-P. Nguyen, C. Yin, D. B. Da Costa, and T. Q. Duong, “Cognitive full-duplex relay networks under the peak interference power constraint of multiple primary users,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2017, no. 1, p. 8, 2017.
A. Koc, I. Altunbas, and E. Basar, “Two-way full-duplex spatial modulation systems with wireless powered af relaying,” IEEE Wireless Communications Letters, pp. 1–1, 2017.
H. H. M. Tam, H. D. Tuan, A. A. Nasir, T. Q. Duong, and H. V. Poor, “Mimo energy harvesting in full-duplex multi-user networks,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 16, no. 5, pp. 3282– 3297, 2017.
Y. Alsaba, C. Y. Leow, and S. K. A. Rahim, “Full-duplex cooperative non-orthogonal multiple access with beamforming and energy harvesting,” IEEE Access, vol. 6, pp. 19 726–19 738, 2018.
Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, T. Q. Duong, and R. Schober, “Rate maximization of decode-and-forward relaying systems with rf energy harvesting,” IEEE Communications Letters, vol. 19, no. 12, pp. 2290– 2293, 2015.
A. Sabharwal, P. Schniter, D. Guo, D. W. Bliss, S. Rangarajan, and R. Wichman, “In-band full-duplex wireless: Challenges and opportunities,” IEEE J. Sel. Areas in Commun., vol. 32, no. 9, pp. 1637–1652, 2014.
C. Li, H. Wang, Y. Yao, Z. Chen, X. Li, and S. Zhang, “Outage performance of the full-duplex two-way DF relay system under imperfect CSI,” IEEE Access, vol. 5, pp. 5425–5435, 2017.
S. Hong, J. Brand, J. I. Choi, M. Jain, J. Mehlman, S. Katti, and P. Levis, “Applications of self-interference cancellation in 5G and beyond,” IEEE Commun. Mag., vol. 52, no. 2, pp. 114–121, Feb. 2014.
I. S. Gradshteyn, I. M. Ryzhik, A. Jeffrey, and D. Zwillinger, "Table of integrals, series and products", 7th ed. Amsterdam; Boston: Elsevier, pp. xlv, 1171 p, 2007.


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912