ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,194
PHÁT TRIỂN CÔNG THỨC VÉC TƠ T-PHI CHO BÀI TOÁN TỪ ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ
DEVELOPING THE T-PHI CONFORMAL FORMULATION FOR MAGNETODYNAMIC PROBLEMS BY A NUMERICAL TECHNIQUE
 Tác giả: Đặng Quốc Vương*
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 75-78
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài toán từ động là một trong những bài toán đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực hệ thống điện nói chung và thiết bị điện nói riêng. Do đó, việc nghiên cứu, tính toán và mô phỏng quá trình biến đổi điện từ trong trong bài toán từ động trở nên rất quan trọng và luôn mang tính thời sự đối với các nhà nghiên cứu và thiết kế trong và ngoài nước. Trong bài báo này, tác giả đã áp dụng kỹ thuật phương pháp phần tử hữu hạn (một trong những phương pháp số mạnh nhất và được áp dụng phổ biến nhất) để tính toán từ thông tản, từ thông rò và dòng điện xoáy với các trường hợp thay đổi khác nhau của khe hở không của thiết bị điện từ. Phương pháp được phát triển với công thức véc T-Phi với mô hình 3-D.
Từ khóa: Dòng điện xoáy;bài toán từ động;công thức véc tơ T-Phi;từ thông tản;từ thông rò;phương pháp phần tử hữu hạn.
Abstract:
Magnetodynamic problems is one of the important problems in the fields of general electrical systems and private equipment. Therefore, the study, computation and simulation of electromagnetic processes in the magnetodynamic problems become very important and topical for researchers and designers both in Viet Nam and in the world.In this paper, the author has applied the finite element technique (one of the strongest and the most popular methods) to calculate fringing and leakage fluxes, and eddy currents with different variations of the air gap of electromagnetic devices. The method is developed with T-conformal formulation with a 3-D model.
Key words: Eddy current;magnetodynamic problem;T-Phi conformal formulation;fringing flux;fleakage flux;finite element method
Tài liệu tham khảo:
[1] Đặng Văn Đào - Lê Văn Doanh - Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế Kĩ Thuật Điện - Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội-2001.
[2] S. Koruglu, P. Sergeant, R.V. Sabarieqo, Vuong. Q. Dang, M. De Wulf “Influence of contact resistance on shielding efficiency of shielding gutters for high-voltage cables,” IET Electric Power Applications, Vol.5, No.9, (2011), pp. 715-720.
[3] Gerard Meunier (2008), The Finite Element Method for
Electromagnetic Modeling, John Wiley & Sons, Inc.
[4] R. V. Sabariego, “The Fast Multipole Method for Electromagnetic Field Computation in Numerical and Physical Hybrid System,” Ph. D thesis, 2006, University of Liege, Belgium.
[5] C. Geuzaine, P. Dular, and W. Legros, “Dual formulations for the modeling of thin electromagnetic shells using edge elements,” IEEE Trans. Magn., vol. 36, no. 4, pp. 799–802, 2000.
[6] Vuong Q. Dang, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine, “Subproblem Approach for Modelding Multiply Connected Thin Regions with an h-Conformal Magnetodynamic Finite Element Formulation,” in EPJ AP (Vol. 63, No.1 (2013)).
[7] P. Dular, Vuong Q. Dang, R. V. Sabariego, L. Krähenbühl and C. Geuzaine, “Correction of thin shell finite element magnetic models via a subproblem method,” IEEE Trans. Magn., Vol. 47, no. 5, pp. 158 –1161, 2011.
[8] Dang Quoc Vuong and Nguyen Duc Quang, “Coupling of Local and Global Quantities by A Subproblem Finite Element Method – Application to Thin Region Models,” ISSN 1859-2171 – Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (ASTESJ), Vol 4, no.2, 40-44 (2019).

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,194