ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912
TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CHIẾT THU NHẬN CAO KHÔ TỪ RỄ CÂY MẬT NHÂN (EURYCOMA LONGIFOLIA) TRONG DUNG MÔI ETHANOL ĐỂ LÀM PHỤ GIA TRONG SẢN XUẤT NƯỚC RAU MÁ MẬT NHÂN
OPTIMIZATION ON EXTRACTING CONDITION IN ETHANOL TO COLLECT DRIED RESIDUE FROM EURYCOMA LONGIFOLIA JACK ROOT AND APPLICATING IN EURYCOMA LONGIFOLIA PENNYWORT JUICE PROCESSING
 Tác giả: Võ Khánh Hà, Trương Thị Minh Hạnh, Hồ Thị Diệu Oanh, Mai Thị Phương Chi, Giang Thị Kim Liên
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 84-88
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Dịch chiết rễ cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) trong ethanol được biết đến có giá trị dược tính cao, có thể ứng dụng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Bài báo này trình bày kết quả tối ưu hóa một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết thu nhận cao khô từ rễ mật nhân bằng phương pháp chưng ninh trong dung môi ethanol: Nhiệt độ chiết là 83,2oC, thời gian là 202,2 phút trong dung môi ethanol 80% và tỷ lệ giữa dung môi và nguyên liệu là 20/1 (mL/g) cho hiệu suất cao nhất là 7,2%. Đánh giá chất lượng sản phẩm nước rau má mật nhân với kết quả đánh giá cảm quan thị hiếu cho điểm sản phẩm ở mức độ hơi thích đến tương đối thích, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
Từ khóa: Rễ cây mật nhân; hiệu suất chiết; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; tối ưu hóa; rau má
Abstract:
Eurycoma longifolia Jack root extraction in ethanol has high medicinal value and can be applied to produce health food. This study was conducted to optimize some factors affecting on extraction of dried residue from Eurycoma longifolia Jack root by distillation in ethanol: Extraction temperature at 83.2oC, in 202.2 minutes with 80% ethanol solvent and the ratio between solvent and material is 20/1 (mL/g) for the highest efficiency of 7.2%. Evaluating quality of Eurycoma longifolia pennywort juice with the results of evaluation and sensory audit for the product range from slightly favourite to relatively favourite, meeting food hygiene and safety standards prescribed by the Ministry of Health.
Key words: Eurycoma longifolia Jack root; extraction efficiency; health food; optimization; pennywort
Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2006.
[2] Tuệ Tĩnh Thiền Sư, Lương y Nguyễn Kỳ Nam, 3033 Cây Thuốc Đông Y (Tuệ Tĩnh), Nhà xuất bản y học, 2014.
[3] Frederico Pittella, Rafael C. Dutra, Dalton D. Junior, Miriam T. P. Lopes, Nádia R. Barbosa, “Antioxidant and Cytotoxic Activities of Centella asiatica (L) Urb.”, Int. J. Mol. Sci., vol. 10(9), 2009, pp. 3713–3721.
[4] Nguyễn Thị Lan, Bài giảng Qui hoạch thực nghiệm: nghiên cứu và ứng dụng. Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, 2007.
[5] Giang Thị Kim Liên, Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm (Các phương pháp thống kê xử lý số liệu thực nghiệm), Đà Nẵng, 2009.
[6] Nguyễn Hoài Trân, Trần Lê Trúc Hằng, Sản xuất nước rau má đóng chai, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.
[7] Trương Thị Minh Hạnh, Mai Hưng Trấn, “Nghiên cứu quá trình chiết rễ cây mật nhân (Eurycoma longifolia) ở Thừa Thiên Huế bằng phương pháp ngâm chiết và chưng ninh. Xác định thành phần hóa học của dịch chiết bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc hóa học với sự phát triển bền vững, vol. ISBN: 978-, 2017, pp. 249–255.
[8] M. Mohamad, M. W. Ali, A. Ripin, and A. Ahmad, “Effect of extraction process parameters on the yield of bioactive compounds from the roots of Eurycoma longifolia”, Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), vol. 60. , 2013, pp. 51–57.
[9] C.K. Foong, M. J. Kamaruddin, A. Johari, T. A. Tuan Abdullah, Mimi. H. Hassim, K. Kidam, Z. Y. Zakaria, W. R. Wan Sulaiman, “Effect of Processing Parameters and Heating Techniques on the Extraction Yield of Eurycoma longifolia (Tongkat Ali)”, Adv. Mater. Res., vol. 1125, 2015, pp. 489–493.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912